Varför har man ett DNA-test, igenom att ta reda på vem som är hundens mor pch far?

Hos hundar görs föräldrarskap genom att jämföra DNA-profiler mellan moderen (mamman) och mottagaren  (pappan) och avkomman. Testet genomför  man med tops, som medföljer i easy-DNA:S test-kit.  Provtagningen kan vem som helst genomföra, utan speciella hjälpmedel.

Vad har man för nytta av testet och slutresultaten:

  • Du  kan ta reda  på att hunden du köpervhar ett DNA-certificerad stamtavla
  • Uppfödaren kan garanterat erbjuda att hunden  har en testad stamtavla
  • Förhindra misstankarna att valpkullen skulle ha många uppfödare

Vad kostar testet?

Erbjudandet  av hundens föräldrar DNA-test är  1990 kr.
som inkluderar moderen (mamman), mottagaren (pappan) och avkomman.

Observera: Vi rekommenderar att modern är med i testet , så att man får en ännu  bättre slutresultat. Igenom moderns prover, får vi fram dens andel av avkomman

Hur genomför man hundens DNA-test?

Hundens föräldrartest är enkelt att genomföra. Testet genomför man, igenom att ta ett topsprov från hundens mun, efter det så skickar man proven i adresserade kuvert via posten till vårt laboratorium.
Allt som man behöver för provtagningen medföljer i EasyDNA:S test-kit. Provtagningen kan man genomföra själv  och på det här viset sparar man på veterinärkostnaderna, samt att man orsakar mindre stress för hunden. Observera att man även kan genomföra testet te.x. via  blodprov eller sperma. Om du har något annat provmaterial, du vill skicka in, så  kontakta gärna oss först, innan du skickar iväg det.

Varför ska man testa modern?

Genom att moderen (mamman) är med i testet så får man fram ett säkrare slutresultat.

Slutresultaten

Slutresultaten blir klara inom 10-dagar, från och med att proverna har anlänt till våt laboratorium. Raporten av slutresultaten skickar vi till din mail-adress. I raporten står det numeriskt och ordspråkigt, vem av fäderskandidaterna, som är den biologiska fadern. Slutresultaten är väldigt noggrana och pålitliga. Testet genomför man igenom att använda 16 genetiska markörer, som garanterar ett noggrant och pålitligt slutresultat. Om faderskandidaten skulle vara nära släktning till avkommans biologiska farder, så kan man inte få fram ett slutresultat , så kan man genomförabytterligare tester för att säkerhetsställa detta. Du kan beställa testet via våran hemsida. Om du har frågor kring beställningen eller vill ha mer information om testet, så kontakta oss via våran kundtjänst.
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.