Ditt provtagnings-kit kommer skickas så fort din order har bekräftats och innehåller allt du behöver för att samla in proverna och returnera dem till oss.

Vad innehåller provtagnings-kitet?

  • Instruktionsblad som förklarar hur proverna samlas in
  • x1 10 ml Blodinsamlings-behållare (BCT) för bästa förvaring av blodprovet. Denna behållare är för moderns blod.
  • En streckkodsetikett som du använder för att märka 10 ml-behållaren för blodet (ovan).
  • x1 6 ml-behållare som innehåller blodprodukter och antikoagulerande medel som kallas K2-EDTA. En streckkodsetikett kommer att medföras för att märka detta rör. Detta rör är för den påstådde faderns blod.
  • En särskilt framtagen väska med dragkedja att placera DNA-proverna i.
  • Förpackning, returmärkning och “Exempt Human”-märkning (en etikett för att markera behållare som innehåller utsöndringar, blod eller mänsklig vävnad).
  • Formulär (fyll i dessa noggrant och returnera tillsammans med proverna).

Hur du sköter provtagningen och använder ditt kit

För det första måste du boka en tid med en person kvalificerad att ta blodprover. Modern och den påstådde fadern kommer behöva presentera sig själva (tillsammans eller var för sig) i det testkit vi skickar. När blodprovet väl är taget ska det placeras i insamlingsbehållarna som tillhandahålls i kitet. Testet kräver:

 

  • 1 injektionstuber med blod från mamman;
  • En injektionstub med blod från den påstådde fader.

Våra tuber innehåller en speciellt framtagen lösning som hjälper till att förvara proverna. Av den anledningen är det viktigt att du använder tuberna som medföljer i ditt kit. Det är väldigt viktigt att du inte väntar längre en 1 dag innan du returnerar blodproverna.

Notera att den enda extra kostnaden kunden behöver betala för det prenatala faderskapstestet jämfört med ett vanligt faderskapstest, är en avgift för blodinsamlingen.

När du väl har samlat in proverna ska du skicka tillbaka dem till oss för analys genom att använda den i förväg betalda kurir-etiketten. Vi tillhandahåller en sådan etikett för alla våra testkit för att försäkra oss om att proverna kommer så snabbt som möjligt till vårt laboratorium. Någon extra kostnad för detta finns inte.

Ytterligare pappor att testa

I händelse av att en andra påstådd fader ingår i testet kommer ytterligare ett testkit tillhandahållas för provtagningen utan extra kostnad. Den andra påstådde fadern kommer alltså testas kostnadsfritt. Samma förfarande som ovan ska då följas. Moderns prov behöver dock fortfarande bara samlas in en gång. Vi rekommenderar alltid att ni testar den andre påstådde fadern om han är tillgänglig för test.

Viktigt: Försiktighetsåtgärder Prenatalt Faderskapstest

Det är mycket viktigt att du förstår att testet kanske inte kommer vara att lita på om du är mindre än 10 veckor in i graviditeten. Därför, se till att du beräknar tiden du varit gravid noga.

Fyll i de medföljande blanketterna noggrant, och se till att inte något av de obligatoriska fälten är tomt. Detta formulär måste du skicka tillbaka till oss tillsammans med dina prover. Förseningar i testandet kan uppstå om du inte skickar in blanketten eller har fyllt i den felaktigt.

Prenatalt testande när testdeltagare lever på olika platser

easyDNA är ett internationellt företag som har kontor över hela världen. Detta betyder att vi kan hjälpa dig att utföra ett prenatalt (före födseln) faderskapstest även om testdeltagarna bor på olika platser. Till exempel om fadern och modern inte bor i samma stad eller land. Var vänlig och upplys oss om så skulle vara fallet innan du beställer ditt test, så att vi kan ta fram en offert på eventuella extrakostnader.

Prenatalt faderskapstest
Prenatalt faderskapstest vanliga-fragor
Icke-invasiva Prenatala Faderskapstest-vetenskapen
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.