Vilka är huvudegenskaperna hos överkänslighetstestet?

Omfattande analys

Överkänslighetstestet omfattar upp till 725 olika ämnen och de reaktioner de orsakar! Överkänslighetstestet undersöker 400 livsmedelssubstanser, inklusive vardagliga livsmedel samt vanliga matlagningsadditiv. Dessutom ingår 325 andra ämnen som husdjur och pollen. Testet ger en analys av en persons näringsbrist, metalltoxicitet, tarmbalans och hormonbalans. Se här för en lista över alla ämnen som testas.

Kvalitet från ett ackrediterat laboratorium

Laboratoriet har redan genomfört mer än 400 000 studier över hela världen och har mer än 10 års erfarenhet av kliniska prövningar. Laboratoriets Mars III (Multiple Analytical Resonance Systems) bioresonansutrustning används för att utföra studier i enlighet med ISO EN 13485.

Lätt att utföra, inget blodprov krävs

Detta test kräver endast ett litet hårprov, som kan tas självständigt hemma! Till skillnad från blod- och urinprov, som påverkas av det senaste kostintaget och vissa andra faktorer, har provtagningen ingen effekt på resultaten. Detta gör att du kan titta på din hälsa över en längre tidsperiod.

Snabba och individuella resultat

Resultaten av överkänslighetstesterna är tillgängliga inom 7-10 arbetsdagar efter att proverna har tagits emot i laboratoriet. Du får också en gratis 19-sidig omfattande guide som förklarar resultaten mer ingående och hjälper dig att må bättre. Guiden är utformad av nutritionsexperter och är lätt att läsa och tolka. Du får också en planeringsguide för 6 veckors matdagbok som hjälper dig att optimera din kost!

 

Provtagning för överkänslighetstestning

Observera att testkitet inte används för provtagning av detta test. Hårprovtagning är relativt enkelt och lätt. Vi rekommenderar dock att du noggrant läser instruktionerna nedan för att få ett lyckat testprov:

 

  • Alla hårstrån på kroppen kan testas
  • Hårfärger eller behandlingar påverkar inte testresultaten
  • Om håret är längre än 3 cm behöver vi bara fem enskilda hårstrån
  • Helst ska proverna innehålla en hårrot, men det är inte alltid möjligt
  • Om du klipper håret, försök att klippa det så nära rötterna som möjligt
  • När provet har tagits, placera det i en liten förslutningsbar påse och se till att det förblir torrt och intakt
  • Skicka inte hårprovet i metallfolie eller annan metallförpackning
  • Lägg hårproverna i ett kuvert eller liknande förpackning och posta försändelsen på ett postkontor.

 

Observera! Testet ställer ingen medicinsk diagnos. Testmetoderna är högt validerade laboratoriemetoder, men de ersätter inte medicinska undersökningar. Om du misstänker att du har en sjukdom eller liknande tillstånd bör du alltid kontakta din vårdgivare i första hand för utredning och behandling. Observera att testet kontrollerar överkänslighet, dvs. känslighet för olika ämnen. Testet mäter inte antikroppar, vars mätning behövs och används för att diagnostisera den faktiska allergin. Observera också att alla EasyDNA-tester har en friskrivningsklausul som innebär att kunden själv ansvarar för användningen av informationen och testerna.

Se även andra bra testerbjudanden från easyDNA. Välbefinnande kan studeras genom mikrobiomforskning och viktig information om hälsa kan erhållas genom genetisk testning.

 

Vanliga frågor och svar

 

Vad är skillnaden mellan allergi och intolerans?

Allergier är allvarligare än överkänslighet och reaktionen är vanligtvis omedelbar. Allergier tenderar att förekomma under hela livet. Överkänslighet är oftast mindre allvarlig till sin natur och kan förändras med tiden. De kan ibland vara mycket livsbegränsande och orsaka ett flertal olika symtom. Dessutom är det inte säkert att symtomen på överkänslighet är omedelbara, utan det kan ta flera dagar innan de framträder.

Mitt hår är väldigt kort, kan jag fortfarande göra testet?

Hårprovet behöver inte komma från huvudet. Ett hårprov för detta test kan tas från vilken del av kroppen som helst, inklusive ben, armar eller bröstkorg.

Jag har färgat håret, kommer det att påverka testresultaten?

Nej, testet utförs på hårets struktur, så hårfärgningen har ingen inverkan på resultaten.

Vad bestäms vid analys av metalltoxicitet?

Detta hälsotest berättar inte hur mycket metall som finns i din kropp. En metalltoxicitetsanalys fastställer känsligheten för metallerna i testet. Känslighet är inte samma sak som kontaktallergi, där en reaktion uppstår vid beröring av en metall. Detta test undersöker den känslighet som uppstår vid långvarig exponering. Vanliga källor är maskiner på arbetsplatsen och metaller som används i luftkonditioneringssystem.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.