Vad är din hunds genetiska ålder? Hur fungerar testet?

Det genetiska ålderstestet för hundar är det första av sitt slag på marknaden. Testet fastställer hundens biologiska ålder och ras, vilket gör det till ett unikt test för den som bryr sig om sin hund och dess hälsa. Det är viktigt att notera att en hunds biologiska ålder skiljer sig från dess kronologiska ålder. En hunds genetiska ålderstest ger information om hundens framtida hälsa och välbefinnande. Telomerregionerna i ändarna av kromosomerna förkortas under hela livet och detta återspeglar individens åldrande. Genom att mäta telomererna på en kromosom och jämföra dem med telomerdata för liknande raser i databasen kan man fastställa i vilket skede av livet din hund sannolikt kommer att befinna sig. Testet ger dig också information om din hunds genetiska uppsättning och ras.

HUNDENS GENETISKA ÅLDERS-TEST GER EN MÄNGD INFORMATION OM DIN HUNDS HÄLSA – BESTÄLL NU

 

Vad visar detta genetiska test?

Vilka är fördelarna för mig och min hund? Informationen från det telomeranalysbaserade ålders- och rastestet kan vara användbar på många sätt:

– Att få veta hundens ålder om den verkliga åldern inte är klar. Denna information saknas ofta för hittehundar.

– Du kan hantera din hunds livsstil och göra åldersanpassade förändringar i den, t.ex. när det gäller kosten.

– Identifiera potentiella hälsorisker som hjärtsjukdomar, diabetes och cancer.

Du får information om din hunds genetiska uppsättning, dvs. vilka raser som förekommer i din hund. Genom att känna till din hunds rassammansättning kan du bedöma dess individuella egenskaper, såsom beteende och temperament. Denna information kan också användas för att bedöma hundens hälsa och de rasspecifika medicinska tillstånden och hälsoproblemen.

Viktig notering: Genetiska ålderstester för hundar är inte diagnostiska och kan inte användas för att utföra medicinska undersökningar eller behandlingar. Testet är endast avsett för informationsändamål.

 

Provtagning och resultat

Provtagningen utförs på samma sätt som för andra tester på hundar. Teststickan som medföljer satsen används för att gnugga in celler från hundens kind i provet. Förfarandet är helt smärtfritt och skadar inte hunden. Laboratoriet analyserar de celler som fastnat på teststickan och lossnat från slemhinnan i hundens kind.
Resultaten skickas direkt till den e-postadress som kunden har angett så snart de är klara.

Viktig notering: Laboratoriet behöver också veta hundens vikt, vilket efterfrågas på databladet. Om valpen är yngre än 2,5 år krävs inte vikten för analysen, men en genomsnittlig uppskattning av vikten kommer att användas.

Är du endast intresserad av hundens genetiska ålder?
Vi erbjuder möjligheten att endast bestämma hundens genetiska ålder, utan omfattande rastypning. Kostnaden för den genetiska åldersbestämningen är endast 89 €. I detta alternativ ska hundens ras(er) vara känd(a) och läggas till i det datablad som skickas med provet.

 

Kolla också in vårt paketerbjudande för DNA-test för hundar!

Ta del av ett fantastiskt erbjudande för att testa din hund. Vi erbjuder genetisk åldersbestämning (inklusive raser) och allergitestning till ett paketpris på 264 €, vilket ger dig en omfattande inblick i din hunds viktigaste egenskaper, hälsa och välbefinnande. Allergitestning är en utmärkt produkt för att planera din hunds kost nu och i framtiden. Se listan över vilka livsmedel som testas i testet.

Om du inte vill beställa ett allergitest kan du också välja genetisk ålder och rasidentifiering för din testning. Rasidentifiering i kombination med genetisk ålderstestning är billigare än att köpa det separat.

Läs mer om allergitestning och rastestning av hundar. Beställ testet direkt på nätet eller kontakta kundtjänsten. Det går snabbt och enkelt att beställa ett test. Efter beställning skickar vi testpaketet direkt hem till dig.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.