Provtagning för mitokondriellt DNA

Att ta ett mitokondriellt DNA-prov är inte hälften så krångligt som det kanske låter. Det enda du behöver är ett av våra hemmaprovtagningskit; inuti kitet hittar du våra mun-tops som du enkelt och smärtfritt använder genom att gnugga på insidan av kinden och sedan är ditt DNA-prov redo att analyseras. I kitet hittar du även instruktioner och blanketter som du behöver fylla i innan provet skickas tillbaka till oss. Priset för ett mitokondriellt DNA-test är 3800kr.

Resultaten för ditt mtDNA-test är klara inom 14-16 arbetsdagar och kommer skickas till dig per epost (du kan även få en papperskopia skickad hem till dig för en kostnad av 190kr).

Observera att vi endast kan garantera standard handläggningstid enligt ovan då proven tagits med de orala tops som tillhandahålls i vårt hemmatestkit. Om diskreta prov använts kan detta leda till förlängd handläggningstid.

Om mitokondriellt DNA och hur det kan användas för att bekräfta släktskap

Mitokondriellt DNA (mtDNA) är inte samma sak som nukleärt DNA. Mitokondriellt DNA finns i cellens mitokondrier, medan nukleärt DNA hittas i cellkärnan. När man i vardagligt tal pratar om DNA är det nukleärt DNA man menar. I våra mtDNA-test är det alltså mitokondriellt DNA som analyseras, medan alla våra övriga DNA-test använder sig utav nukleärt DNA i analysen.

Det som gör mtDNA lämpligt för släktskapsanalys är att det endast förs vidare från kvinnor till deras barn. Alla barn, oavsett kön, ärver alltså mtDNA, men det är endast kvinnorna som kan föra det vidare till nästa generation. MtDNA-testande är väldigt pålitligt på grund av det faktum att det vanligtvis inte sker någon förändring i mtDNA då det förs vidare från mamman till barnet, vilket betyder att det väldigt sällan förändras från generation till generation. I och med detta är det möjligt att bestämma om två eller flera personer tillhör samma kvinnliga släktled, alternativt bekräfta om syskon har samma moder – och därigenom ta reda på om de är släkt eller inte.

MtDNA används alltså för att bekräfta samma kvinnliga släktled. Skulle man däremot vilja bekräfta om man har en gemensam faderslinje (exempelvis för halvbröder som vill bekräfta huruvida de har samma pappa eller inte) kan vi för män rekommendera ett Y-kromosomtest.

Observera att även om ett mtDNA-test är mycket pålitligt då det gäller att bekräfta om två syskon har samma mamma, är det ej är möjligt att specifiera relationer (dvs mor, dotter, mormor kvinnliga kusiner osv) mellan kvinnor där resultatet visar att de delar samma kvinnliga släktled. Detta betyder till exempel att två kvinnor som visat sig ha samma kvinnliga släktled via ett mtDNA-test skulle likväl kunna vara både kusiner som syskon. 

Y-kromosomtest - på om de har samma pappa eller delar samma fädernelinje.
X-kromosomtest - Är ni systrar med olika mammor som vill veta om ni har samma pappa?
Moderskapstest - När använder man sig utav moderskapstest?
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.