Om testet

Ett Y-Kromosomtest (även kallat Y-STR-test) används för att bestämma om två eller flera män har samma pappa eller samma faderliga härstamning. Y-kromosomer ärvs vidare från far till son och hålls relativt oförändrad i sin sammansättning genom flera generationer. Om den manliga härstamningen är densamma kommer alla män i släktledet (dvs fäder och deras söner) ha identiska y-kromosomer, vilket gör att ett y-kromosomtest är ett extremt tillförlitligt test. Y-kromosomtest kan ej utföras för kvinnor, då kvinnor inte har någon y-kromosom.

Exempel på fall där Y-kromsomtest används

  • I fall där man är ute efter att bekräfta ett biologiskt släktskap i frånvaron av en fader används Y-kromosomtest för att bestämma släktskap mellan någon av männen på hans sida av familjen.
  • I fall då bröder vill ta reda på om de har samma fader.
  • Manliga kusiner kan använda det för att undersöka om deras pappor var bröder eller om de delar farfar.
  • I adoptionsfall då adopterade barn vill bekräfta biologisk släktskap med troliga manliga släktingar.

Provtagning och kostnad

Provtagningen sker med vårt hemmaprovtagningskit som vi skickar hem till dig. Kitet kommer med speciella mun-tops som enkelt och smärtfritt används genom att gnugga på insidan av kinden varpå DNA-proven är redo att skickas till oss för analys. Resultaten är klara inom 5-7 arbetsdagar från det att proven anlänt till vårt laboratorium. Priset för ett Y-kromosomtest är 2990kr.

Observera att vi kan endast garantera standardhandläggningstid då proven tagits med de orala tops som tillhandahålls i vårt hemmatestkit. Om diskreta prov använts kan detta leda till förlängd handläggningstid.

Mitokondriellt DNA Test -Provtagning för mitokondriellt DNA
X-kromosomtest - Är ni systrar med olika mammor som vill veta om ni har samma pappa?
Moderskapstest - När använder man sig utav moderskapstest?
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.