Optimera din tarmhälsa med högkvalitativ mikrobiomundersökning

En mångsidig och rätt sammansatt bakterieflora i tarmen är nödvändig för normal tarmfunktion. En obalanserad mikrobiota i tarmen kan leda till olika hälsoproblem, som fetma, typ 2-diabetes och tarmsjukdomar. Det har också visat sig ha samband med utvecklingen av hjärtsjukdomar. Med hjälp av en tarmmikrobiomtest kan du få värdefull information om tarmens biljoner organismer som påverkar din hälsa betydligt. Testet ger exakt information om vad som händer i tarmen. Dessutom hjälper personliga kostrekommendationer dig att optimera din dagliga kost på ett optimalt sätt. Sätt din tarmflora i form med detta test, så kan du stödja och upprätthålla optimal hälsa och tarmhälsa.

Vad ger tarmbakterietestet dig?

Testet bygger på en metod där hela mikrobiotiska samhällen analyseras istället för att undersöka enstaka bakterier. Detta innebär att varje bakterie identifieras genom en DNA-baserad analys (sekvensering). Baserat på en omfattande analys kan svar erhållas på frågor som:
• Vilka bakterier lever för närvarande i din tarm?
• Hur påverkar tarmbakterierna din kropp?
• Finns det tillräckligt med gynnsamma bakterier i tarmen?
• Finns det skadliga bakterier i tarmen?
• Främjar mikrobiens arter och antal utvecklingen av fetma och inflammation i kroppen?
• Innehåller mikrobiomet tillräckligt med bakterier som producerar viktiga vitaminer?
• Får du tillräckligt med fiber, fett och protein från din kost?
• Vilka förändringar bör du göra i din kost?
• Hur kan du uppnå en balanserad sammansättning av mikrobiomet?
Testrapporten innehåller tydliga diagram över ditt mikrobiom, information om dina mikrobiomresultat och kostrekommendationer baserat på dina resultat.
Viktig notering: Mikrobiomets sammansättning i tarmen påverkas av många faktorer och förhållanden. Användning av antibiotika de senaste 3 månaderna, förändringar i kosthållning och graviditet samt amning kan påverka mikrobioprofilen.
 

Avföringsprovtagning

 
Det här DNA-testet kräver en avföringsprovtagning. När du har beställt detta test skickar vi testkitet till ditt hem, som du kan använda för att ta provet och skicka tillbaka till laboratoriet. Kittet innehåller allt som behövs för provtagningen (skyddshandskar, provrör och instruktioner). Provtagningen är enkel och du kan göra allt hemma. Ett kvalitativt prov erhålls genom att följa provtagningsinstruktionerna.

När får jag resultaten från testet?

Testresultaten är lättlästa och begripliga, så att vem som helst kan förstå vad resultaten betyder för deras hälsa, oavsett om de är vårdpersonal eller helt oerfarna. Resultaten skickas automatiskt till din e-postadress inom cirka 2-3 veckor.

Uppföljningsprovtagning

Det är användbart att göra en ny testning av mikrobiomet när ändringar görs i kosten och man vill få information om hur ändringarna har påverkat sammansättningen av mikrobiomet. Vi rekommenderar att göra en ny testning 1-3 månader efter kostförändringar. Efter den nya testningen får man exakt information om effekterna av förändringarna. Som beställare av två tester får du testningarna till ett förmånligare pris.

Andra DNA-tester för hälsa

EasyDNA har ett brett utbud av DNA-tester som rör hälsa. Med hjälp av dem kan du få användbar information om olika aspekter av din hälsa. Du kan lära dig hur du kan anpassa din livsstil efter dina gener för att förbättra din hälsa och välbefinnande. Testerna kan också användas för att ta reda på fysisk prestation och benägenhet att utveckla sjukdomar.
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.