Optimera din tarmhälsa med högkvalitativ mikrobiomforskning

 

En mångsidig och korrekt sammansatt bakteriepopulation i tarmen är avgörande för en normal tarmfunktion. En obalanserad tarmflora kan leda till en rad olika hälsoproblem, t.ex. övervikt, typ 2-diabetes och tarmsjukdomar. Det har också visat sig vara kopplat till utvecklingen av hjärtsjukdomar. Tarm-mikrobiomtestet kan ge dig värdefull information om de biljoner organismer som finns i din tarm och som har en betydande inverkan på din hälsa. Testet ger exakt information om vad som händer i din tarm. Dessutom får du personliga kostrekommendationer som hjälper dig att optimera din dagliga kost. Få ordning på din tarmbakteriepopulation med detta test för att stödja och bibehålla optimal hälsa och tarmhälsa.

 

Vad ett tarmbakterietest ger dig?

 

Testet baseras på en metod som analyserar ett helt mikrobiellt samhälle istället för en enskild bakterie. Det innebär att varje bakterie identifieras genom DNA-baserad analys (sekvensering). Den omfattande analysen ger svar på frågor som t.ex:

 

  • Vilka bakterier lever för närvarande i din tarm?
  • Hur påverkar tarmbakterierna din kropp?
  • Finns det tillräckligt med nyttiga bakterier i tarmen?
  • Finns det skadliga bakterier i tarmen?
  • Gynnar mikrobernas art och antal utvecklingen av fetma och inflammation i kroppen?
  • Innehåller mikrobiomet tillräckligt med bakterier som producerar viktiga vitaminer?
  • Får du i dig tillräckligt med fibrer, fett och protein?
  • Vilka förändringar bör du göra i din kost?
  • Hur kan du uppnå en balanserad mikrobiomsammansättning?

Testrapporten innehåller illustrativa diagram över ditt mikrobiom, information om dina mikrobiomresultat och kostrekommendationer baserade på dina resultat.

Viktig anmärkning: Sammansättningen av tarmens mikrobiom påverkas av många faktorer och förhållanden. Antibiotikaanvändning under de senaste 3 månaderna, kostförändringar, graviditet och amning kan påverka den mikrobiella profilen.

 

Mikrobiomforskning inom vetenskapen

 

Mikrobiomforskning har blivit en viktig forskningsinriktning under de senaste åren. Tusentals vetenskapliga och storskaliga projekt har undersökt hur det mänskliga mikrobiomet påverkar hälsan. Forskningen har visat mer och mer om tarmmikrobiomets betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Din kropp är hem för biljoner bakterier i tarmen. Detta kallas för tarmens mikrobiom. Bakteriernas sammanlagda DNA överstiger till och med mängden mänskligt DNA i din kropp. Det vetenskapliga samfundet föreslår till och med att tarmens bakterieflora ska behandlas som en separat levande varelse.
Nya studier visar hur viktig bakteriefloran i tarmen är för hälsan. Forskare har utan tvekan funnit att bakteriepopulationen påverkar utvecklingen av sjukdomar, immunitet, vitaminproduktion, kost och kroppsnäring. Studien av tarmmikrobiomet har tagit ett explosionsartat kliv framåt med en ny generation sekvenseringsmetoder. Med en enda analys kan ett helt mikrobiellt samhälle studeras en i taget. Denna unika metod har gjort det möjligt att i stor skala studera de goda bakterier som lever i kroppen. Med denna kunskap har man äntligen förstått att tarmens bakteriepopulation är mycket mer betydelsefull än man tidigare föreställt sig.

 

Studier av mikrobiomet hos afrikaner visar att deras kost huvudsakligen består av växtbaserade livsmedel som är rika på fibrer och stärkelse. Studier av ursprungsbefolkningar i Sydamerika har visat att stambefolkningar på landsbygden har en kost som är rik på kött och låg på majs och livsmedel som bearbetats från majs. Bland den danska befolkningen, liksom i den traditionella europeiska kosten, är mjölbaserade livsmedel, kött och fisk vanliga. Den nordamerikanska kosten är relativt fiberfattig. Istället är söta och feta livsmedel en del av kostkulturen. Denna kost kallas i vetenskapliga kretsar för “västerländsk kost”. Den genomsnittliga asiatiska kosten innehåller mycket ris, grönsaker och måttligt med kött. Trots detta har den västerländska matkulturen fått ett stort fotfäste, särskilt i storstäderna.

 

Sambandet mellan tarmbakterier och sjukdomar

 

Det finns välstuderade mikrobiomkopplingar till ateroskleros och relaterade kardiovaskulära problem. På en skala från 1-10 gäller att ju fler skyddsfaktorer som finns i mikrobiomet, desto högre är den skyddande effekten på dessa sjukdomar. Vissa bakterier som Erysipelotrichaceae producerar trimetylamin (TMA) från kolin, som finns i äggulor, och L-kartinin, som finns i rött kött och fisk. TMA oxideras i levern till trimetylamin kväveoxid TMAO, som förknippas med en ökad risk för ateroskleros och andra kardiovaskulära sjukdomar.

Mikrobiomets koppling till Crohns sjukdom har studerats. På en skala från 1-10, ju fler skyddande faktorer som finns i mikrobiomet, desto högre skyddande effekt på dessa sjukdomar. Crohns sjukdom är förknippad med höga nivåer av Escherichia coli utöver genomet. Dessa bakterier är ofta involverade i inflammatoriska processer. Å andra sidan verkar låga nivåer av t.ex. Faecalibacterium prausnitzii som en antiinflammatorisk faktor.

Relationerna mellan olika bakterier påverkar risken för inflammatoriska sjukdomar och fetma. På en skala från 1 till 10 kan förhöjd risk och skyddsnivå mätas. Akkermansia muciniphila och Christensella minuta skyddar mot fetma. I synnerhet den förstnämnda är förknippad med låg kroppsvikt och skyddar kroppen mot metaboliska störningar och insulinresistens. Individer med normal ämnesomsättning har högre nivåer av Faecalibacterium och Bifidobacterium i tarmen.

Många faktorer som är förknippade med ulcerös kolit kan påvisas i mikrobiomet. Mätt på en skala från 1-10 kan risk- och skyddsnivåer bedömas. En högre massa av bifidobakterier, liksom opportunistiska patogener (särskilt arter i familjen Peptostreptococcaceae), kan detekteras i fall med akut debut.

Typ 2-diabetes har förknippats med specifika faktorer som finns i mikrobiomet. På en skala från 1 till 10 kan risken och skyddsnivån för dessa faktorer bestämmas. Firmicutes producerar butyrat, en kortkedjig fettsyra med antiinflammatoriska effekter. Typ 2-diabetiker har färre Firmicutes och löper större risk att drabbas av inflammatoriska sjukdomar.

 

Uppsamling av ett avföringsprov

 

Detta DNA-test kräver att ett avföringsprov samlas in. När du har beställt detta test skickar vi ett testkit hem till dig för att samla in provet och returnera det till laboratoriet. Kitet innehåller allt du behöver för att ta provet (skyddshandskar, provrör och instruktioner). Provtagningen är lätt och enkel att utföra och du kan göra allt bekvämt i ditt eget hem. Ett högkvalitativt prov erhålls genom att utföra provtagningen enligt instruktionerna.

 

Hur testas tarmbakterier?

 

Det finns flera metoder för att analysera det fekala mikrobiomet och vilken metod som används kan variera beroende på syftet med studien. Den vanligaste metoden är 16S rRNA-sekvensering. 16S rRNA-sekvensering är en molekylärbiologisk metod som används för att exakt identifiera och klassificera bakterier och arkéer (prokaryoter) baserat på deras genetiska material. Eftersom sekvensen av 16S rRNA varierar mellan olika mikrober kan man med hjälp av denna metod skilja mellan olika mikrobiella arter. Metoden är ett kraftfullt verktyg för att studera mikrobiomets mångfald och används ofta i forskning som rör frågor som gastrointestinalt mikrobiom, miljömikrobiota och hälsa. Metoden kan avslöja vilka bakterier som finns och deras relativa förekomst i ett prov.

 

När får jag testresultaten?

 

Testresultaten är lätta att läsa och förstå så att vem som helst kan förstå vad resultaten betyder. Oavsett om du är sjukvårdspersonal eller lekman kommer du att förstå innebörden av resultaten och vad de betyder för din hälsa. Resultaten skickas automatiskt direkt till din e-post inom cirka 2-3 veckor.

 

Analys av uppföljningssamplet

 

Inom mikrobiomforskningen är det bra att göra nya tester när man har gjort förändringar i kosten och vill veta hur förändringarna har påverkat mikrobiomets sammansättning. Vi rekommenderar att du gör ett nytt test 1-3 månader efter kostförändringen. Ett upprepat test ger exakt information om hur effektiva förändringarna är. Om du beställer två tester får du dessutom testerna till ett lägre pris.

 

Övrig hälso- DNA-test

 

EasyDNA:s produktsortiment omfattar ett brett utbud av hälsorelaterade DNA-tester. De ger dig användbar information om olika aspekter av din hälsa.

Du kan lära dig hur du kan matcha din livsstil med dina gener för att få bättre hälsa och välbefinnande. Testerna kan också användas för att fastställa din fysiska prestationsförmåga och din benägenhet att utveckla sjukdomar.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.