Om testet

Ett genetskt rekonstruktionstest är designat för att bestämma om ett barn är biologiskt besläktad med familjemedlemmar på faderns sida av familjen och används då fadern inte är tillgänglig för ett vanligt faderskapstest.

Testet utförs genom att jämföra barnets DNA-profil med minst tre nära släktingar på den troliga faderns sida av familjen. För bästa resultat bör någon utav faderns syskon, mor eller far inkluderas i testet. Om barnets mor är tillgängligt, räcker det med 2 nära släktingar på faderns sida.

Ett genetiskt rekonstruktionstest ger ett mycket tillförlitligt resultat om prov från alla nödvändiga deltagare finns tillgängliga.

Priser för ett genetisk rekonstruktionstest börjar på 3,450kr och resultaten är klara inom 7 arbetsdagar.

Andra testalternativ

I de fall då ett genetiskt rekonstruktionstest inte kan genomföras, rekommenderar vi något av våra andra släktskapstester.

Som med alla andra Släktskapstester vi erbjuder, rekommenderar vi starkt att prover från mamman inkluderas i testet, i de fall detta är möjligt, eftersom att det stärker noggrannheten på slutresultatet. Modern har givit barnet hälften av dess DNA och med hänsyn till detta kan vi då reducera området för analys och på så sätt leverera ett starkare resultat.

Moderskapstest - När använder man sig utav moderskapstest?
När kan man använda sig utav testet?
Syskontest - Är ni verkligen syskon? Har ni samma föräldrar?
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.