Om syskontest

Ett syskontest bestämmer sannolikheten för att två individer har samma föräldrar. Testet kommer visa sannolikheten (uttryckt i procent) för att det finns ett genetiskt släktskap mellan syskonen och rekommenderas i fall då man vill bekräfta en gemensam förälder, som inte är tillgänglig för att DNA-testas. Syskonen kan antingen vara halvsyskon och ha en gemensam förälder, eller helsyskon och ha två gemensamma biologiska föräldrar. Vi rekommenderar att man inkluderar åtminstone en utav föräldrarna, om detta är möjligt, för att öka tillförlitligheten vid sannolikhetsberäkningen. Priset för ett Syskontest är 3,270 SEK.

Ett rent syskontest rekommenderas då syskonen är av olika kön. Den här typen av test grundar sig i den statistiska sannolikheten för om två individer är syskon eller inte och beräknas med hjälp av mängden gemensamt DNA som delas mellan individerna som testas. Denna statistiska sannolikhet anges som ett syskonskapsindex, där ett värde mindre än 1.00 indikerar icke släktskap medan ett värde högre än 1.00 indikerar att de testade individerna mer sannolikt är syskon eller halvsyskon. Till skillnad från ett faderskapstest där varje genetisk markör matchas är det inte säkert att att syskonprofilerna matchar i varje markör. Ett syskontest är helt enkelt ett försök till att bekräfta hur mycket genetiskt material de delar och därmed huruvida testindividerna har en gemensam förälder, två gemensamma föräldrar eller inte har någon förälder gemensamt alls.

Vi rekommenderar starkt att även inkludera ett DNA-prov från modern för ett mer tillförlitligt resultat.

Exempel på skäl till att använda syskontest

  • Adopterade barn, alternativt syskon separerade vid födseln, som återförenats, men där föräldrar inte är tillgängliga.
  • Syskon som vill bekräfta att de har samma biologiska pappa

Det är viktigt att specifiera vilka som kommer att delta i era DNA-test för att vi ska kunna rekommendera det mest lämpade testet för just ert fall. När det handlar om minderåriga, se alltid till att du har tillstånd från vårdnadshavaren för att inkludera personen i ett DNA-test, då detta varierar mellan olika länder.

Viktigt att observera

Testresultaten ger en statistisk sannolikhet för det testade förhållandet. Genom att inkludera ytterligare individer (exempelvis ett föräldraprov) kan chanserna för ett mer exakt resultat ökas.

Vi endast kan garantera standard handläggningstid enligt ovan då proven tagits med de orala tops som tillhandahålls i vårt hemmatestkit. Om diskreta prov använts kan detta leda till förlängd handläggningstid.

Vi rekommenderar starkt att även inkludera ett prov från en av föräldrarna för att öka tillförlitligheten i resultaten.

I de fall då syskon är av manligt kön

I de fall då syskon är av manligt kön och vill testa om de har samma biologiska far, rekommenderar vi ett Y-kromosomtest. Detta syskontest är extremt tillförlitligt, då y-kromosomen ärvs från far till sina söner. I de fall då kvinnor vill testa om de har en gemensam fädernelinje kan de fråga en manligt familjemedlem att ta ett DNA-prov för Y-kromosomtest å deras vägnar.

I de fall då syskon är av kvinnligt kön

I de fall då testdeltagarna är av kvinnligt kön och vill ta reda på om de har samma biologiska far, rekommenderar vi ett X-kromosomtest. Det är dock viktigt att komma ihåg att vid x-kromosomtestande, är det nödvändigt att även inkludera ett DNA-prov från den gemensamma modern.

MtDNA-test

Om syskonen, oberoende av kön, vill bestämma om de har samma moder, kan ett mtDNA-test göras. Detta test bekräftar om de har samma moderliga härstamning.

Syskontest mellan tvillingar

EasyDNA erbjuder DNA-test för att bekräfta huruvida tvillingar är enäggs- eller tvåäggstvillingar. Vårt tvillingtest är extremt tillförlitligt och proven tas enkelt med vårt hemmaprovtagningskit som skickas på posten. Resultaten för dessa tvillingtest är klara inom 5-7 arbetsdagar från det att proven anlänt till vårt laboratorium.

Varför göra ett zygositetstest?
Moster/Faster/Morbror/Farbrorstest - samla in prover från den påstådde fadern
Mor/Farföräldratest - När kan man använda sig utav testet?
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.