När kan man använda sig av släktskapstest?

Släktskapstester görs för att bestämma huruvida det finns ett biologiskt släktskap mellan 2 eller flera personer. Den här sortens tester används ofta när den troliga fadern till barnet inte finns tillgänglig för att faderskapstestas. I situationer som dessa är det möjligt att bekräfta släktskapet genom att testa en nära släkting till den påstådde fadern istället. Detta kan vara någon av de troliga mor- eller farföräldrarna, eller trolig moster/faster/morbror/farbror till barnet. Släktskapstester kan också användas för att bekräfta ett biologiskt släktskap mellan syskon i ett syskontest.

Testmetoden beror på vilka släktingar som finns tillgängliga och på deras kön.

Syskontest

Order Now 3270 kr

Är ni verkligen syskon? Har ni samma föräldrar? Våra syskontest är ideala i de fall då syskon behöver bekräfta sin biologiska relation och ta reda på om de är helsyskon, halvsyskon eller inte syskon överhuvudtaget.

Mitokondriellt DNA-Test

Order Now Kr 3800

Är ni två eller fler personer som skulle vilja ta reda på om ni delar samma släktlinje på mödernet? EasyDNA kan då erbjuda er ett mitokondriellt DNA-test, som kan hjälpa er att vetenskapligt bekräfta ert kvinnliga släktskap.

Tvillingtest

Order Now 1800 kr

EasyDNA Sverige erbjuder ett tvillingtest för att på ett tillförlitligt och vetenskapligt sätt ta reda på om tvillingar är enäggstvillingar (monozygotiska tvillingar) eller tvåäggstvillingar (dizygotiska tvillingar). Detta test använder den senaste DNA-tekniken för att analysera tvillingarnas genetiska material och fastställa deras zygositet. Genom att jämföra specifika genetiska markörer kan vi med hög precision avgöra om tvillingarna delar samma uppsättning gener (enäggstvillingar) eller om de har olika genetiska uppsättningar (tvåäggstvillingar). Vårt test är snabbt, säkert och enkelt att använda, och resultaten kan ge värdefull information för föräldrar, läkare och forskare. Med EasyDNA tvillingtest får du den klarhet och trygghet du behöver när det gäller tvillingarnas genetiska relation.

Mor/Farföräldratest

Order Now Kr 3200

EasyDNA erbjuder test för mor/farföräldrar och deras barnbarn för att genetiskt kunna bekräfta sitt biologiska släktskap.

Moster/Faster/Morbror/Farbrorstest

Order Now 2795 kr

DNA-test för att bekräfta biologiskt släktskap mellan moster, faster, morbror, farbror och syskonbarn är ett viktigt verktyg för att fastställa familjeband. Dessa tester använder avancerad DNA-teknik för att analysera genetiska markörer som är gemensamma mellan nära släktingar. Genom att jämföra DNA-profiler kan man med hög noggrannhet avgöra om individer är biologiskt besläktade. Testet kan vara särskilt användbart vid arvsrättsliga frågor, invandring och för att tillfredsställa personliga frågor om släktskap. Processen är enkel och involverar oftast ett kindskrap eller salivprov som skickas till ett laboratorium för analys. Resultaten levereras vanligtvis inom några veckor och ger klarhet och trygghet i frågor om familjeband.

Y-kromosomtest

Order Now 2990 kr

EasyDNA Sverige erbjuder Y-kromosomtest för manliga individer som önskar att ta reda på om de har samma pappa eller delar samma fädernelinje.

Genetiskt Rekonstruktionstest

Order Now Kr 3450

Ett genetskt rekonstruktionstest är designat för att bestämma om ett barn är biologiskt besläktad med familjemedlemmar på faderns sida av familjen. Testet används då fadern inte är tillgänglig för att DNA-testas och man inte kan använda sig av ett faderskapstest.

Moderskapstest

Order Now Kr 1995

Ett moderskapstest används för att bekräfta biologiskt släktskap mellan mor och barn. Testet fungerar på samma sätt som ett faderskapstest och är mycket tillförlitligt med en säkerhet på minst 99.99%.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.