Prenatalt faderskapstest – riskfritt och icke-invasivt

EasyDNA erbjuder ett icke-invasivt (utvändigt) prenatalt (före födseln) faderskapstest. Till skillnad från mer kontroversiella prenatala provtagningsmetoder, såsom exempelvis fostervattenprov, är vårt prenatala faderskapstest riskfritt och bekräftar faderskapet med en säkerhet på 99.9%.

Det enda vi behöver för att fastställa faderskapet är följande:

 

  • Ett blodprov från modern
  • 4 orala tops från den troliga fadern

Vårt test är mindre tidskrävande och enklare att genomföra än andra testmetoder och kan dessutom utföras redan 8 veckor efter befruktningen (dvs i graviditetsvecka 10).

Vårt icke-invasiva prenatala faderskapstest blir klart inom 7-10 arbetsdagar och kostar 16,295 SEK.

Om DNA-markörerna för den förmodade fadern matchar fostrets markörer är faderskapets säkerhet 99,9 %. Om den förmodade faderns markörer inte matchar fostrets markörer är sannolikheten för faderskap 0 %. Om två misstänkta fäder testas och de är syskon är testresultaten inte tydliga och tillförlitliga)

Hur fungerar det prenatala faderskapstestet?

Vi utvinner och analyserar cellfritt foster-DNA som finns i moderns blod under graviditeten. För att fastställa faderskapet analyserar vi 2,688 genetiska markörer i fostrets DNA och jämför sedan dessa med samma genetiska markörer hos den troliga fadern.

För att veta mer se Vetenskapen bakom vårt prenatala faderskapstest.

Vi kan ej genomföra testet om modern väntar tvillingar eller om de troliga fäderna som ska testas är nära släkt med varandra.

Provtagning

Provtagning sker med vårt kit som vi skickar till dig på posten. Kitet innehåller specialla orala tops avsedda för den troliga fadern samt speciella blodprovsrör avsedda för modern. Eftersom provtagningen för dessa kit endast är ämnad att utföras av professionell medicinskt skolad personal behöver du boka tid hos en vårdcentral eller likvärdigt för att en sköterska eller läkare ska kunna ta blodprovet. För den troliga fadern behövs inget blodprov, utan det räcker alltså att använda de orala tops som följer med kitet.

Dina resultat

Dina resultat är klara inom 7-10 arbetsdagaroch skickas via epost.

Resultaten kommer visa något utav följande:

 

  • Den testade mannen är med 99.99% sannolikhet fostrets biologiska fader.
  • Den testade mannen är med 0% sannolikhet fostrets biologiska fader.

Om testet tas för tidigt i graviditeten kan detta innebära att det ännu inte finns tillräckligt höga mängder foster-DNA i moderns blod för att få ett resultat.  Testet kan utföras 8 veckor efter befruktning (dvs i graviditetsvecka 10, med start från första dagen i senaste menstruationscykeln).

 

Ta reda på barnets kön i samma test

Du kan testa det ofödda barnets kön samtidigt som faderskapstestet under graviditeten, för 2550 kronor. Eftersom moderns blodprov används i testningen är resultatet 99,99 % korrekt och tillförlitligt. Du kan även beställa kön med ett separat könsbestämningstest, men då måste du ta ett blodprov igen. Vi rekommenderar definitivt könsbestämning till alla som vill veta i tidiga skeden om det ska bli en tjej eller en kille? Du kan välja denna tilläggstjänst vid beställning. Du kan också beställa ett könsbestämningstest genom att skicka ett mejl till oss.

Vad är ett icke-invasivt prenatalt faderskapstest?

Termen icke-invasiv (utvändig) betyder att det inte sker någon invasion av kroppen – inget skärande och inga snitt i vävnader och blodceller vilket görs under många kirurgiska operationer och undersökningar (t. ex fostervattenprov eller CVS). Ett icke-invasivt prenatalt (före födseln) faderskapstest innebär att vi kan bevisa om en påstådd far är eller inte är den biologiske fadern till ett ofött barn med hjälp av en vanlig blodprovstagning.

Vilka är fördelarna med ett icke-invasivt prenatalt faderskapstest?

Vårt prenatala DNA faderskapstest är helt säkert och riskfritt för både mor och barn. Testningen kan vara billigare och bekvämare (kräver inte narkos eller invasiva medicinska undersökningar) än andra testtyper. Resultat kan levereras snabbare än med andra icke-invasiva  faderskapstester och dessutom finns ingen chans för felaktiga diagnoser på grund av missfall eller tidigare graviditeter.

Vilka är riskerna med fostervattenprov och/eller moderkaksprov?

  • Missfall
  • Skador på barnets lemmar
  • Läckage av fostervatten – om nivån sjunker mycket lågt, kan barnets liv äventyras allvarligt. (Läs mer på American Pregnancy-webbsidan)

Hur tidigt kan det prenatala faderskapstestet med moderns blodprov göras?

För att kunna bestämma huruvida du kan utföra ett prenatalt faderskapstest måste du först beräkna hur många veckor du har varit gravid. Ve kan utföra testet med början från den 8:e graviditetsveckan – vi rekommenderar inte att testet görs tidigare på grund av att nivåerna av fostrets DNA i moderns blod är för lågt före den 8:e veckan.

Hur många veckor gravid är jag?

För att veta detta måste du känna till första dagen av din senaste menstruationsperiod (LMP). När du vet datumet för den första dagen av din senaste menstruation, är det troligt att du blivit befruktad någonstans inom 2 veckor efter detta datum. Lägg till 9 månader på det och du kommer få en uppfattning om när ditt barn kommer födas.

Vad kommer jag hitta i mitt provtagnings-kit? Hur utför jag provtagningen?

Ditt kit kommer innehålla allt du behöver för att samla in prover från mamman och den påstådde fadern. För att se allt som ditt provtagnings-kit innehåller, gå till vår provtagningssida.

Proverna samlas in med hjälp av ett vanligt blodprov. Blodprovet måste vara gjort av en kvalificerad sjuksköterska eller läkare.

Hur lång tid kommer det ta för mina testresultat att bli klara?

Vi erbjuder en mycket kort behandlingstid på bara 7-10 arbetsdagar från det att vårt laboratorium mottagit dina prover. Kom ihåg att problem så som felaktig provtagning eller saknad dokumentation kan resultera i förseningar i testning och i utfärdandet av resultaten.

Vad är kostnaden för ett icke-invasivt prenatalt faderskapstest?

Kostnaden för ett icke-invasivt prenatalt faderskapstest i Sverige är 16295kr för testande av en påstådd fader och modern. Kostnaden inkluderar porto för provtagnings-kitet till kunden, själva kitet, returförpackningen att skicka tillbaka dina prover i, och analys av vårt laboratorium.

Är några andra kostnader involverade?

Den enda extra kostnaden som kan uppkomma är avgiften för blodprovstagningen av en sjuksköterska eller läkare.

Vilka betalningsalternativ finns för testet?

Vi accepterar en rad olika betalningsalternativ som exempelvis kreditkortsbetalning online, banköverföring, PayPal och Western Union. För mer information, besök vår sida för Betalningsalternativ,Vi ger också kunden möjlighet att göra en delbetalning på SEK650 av den totala kostnaden för testet. När vi väl har kunnat bekräfta betalningen kommer vi att skicka ut vårt provtagnings-kit. När vårt laboratorium tagit emot proverna kommer vi behöva resten av kostnaden inbetald. Notera att vi inte kommer att påbörja testandet om inte kunden betalat hela beloppet.

Hur exakta är resultaten?

Det prenatala faderskapstestet som görs grundat på moderns blodprov är extremt noggrant. Först när sannolikheten för att den påstådde fadern bär på de genetiska markörer som krävs för att han ska vara den biologiske fadern är högre än 99,9% är testet avslutat och han är bekräftad som biologisk fader. Om den påstådde fadern inte matchar barnets gener bättre än en slumpmässigt utvald individ kan faderskap uteslutas.

Kan tidigare graviditeter eller missfall påverka mina resultat?

Foster-DNA frigörs från moderns blod inom en period av några timmar. Det finns således ingen chans för felaktiga bedömningar på grund av detta.

Kommer det uppstå några problem med att skicka mina blodprover?

Förpackningen vi tillhandahåller för våra provtagnings-kit är speciellt utformad och har en speciell etikett för skickande av känsliga ämnen. Du bör inte stöta på några som helst problem med att skicka dina prover till oss. Vi rekommenderar att du skickar dina prover till oss så snabbt som möjligt efter provtagningen för att minimera fördröjningen innan de når laboratoriet.

Hur är er återbetalningspolicy?

Det finns vissa situationer där en återbetalning kan begäras. Läs igenom vårÅterbetalningspolicy noggrant.

Behöver jag testa båda påstådda papporna?

Om det är möjligt rekommenderar vi test av båda påstådda papporna. Vi kommer att testa den andre påstådde fadern utan extra kostnad. Det kommer dock läggas till en extra kostnad för provtagnings-kitet för den andre påstådde pappan. Kostnaden för ett extra kit är kr700. Om de påstådda  papporna är syskon (hel- eller halvsyskon) är det desto viktigare att testa båda två. Det är viktigt att meddela vårt laboratorium om du misstänker eller vet att de båda påstådda papporna är besläktade på något sätt.

Icke-invasiva Prenatala Faderskapstest- vetenskapen
Icke-invasivt prenatalt faderskapstest: Provtagning
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.