Vad orsakar allergier hos hunden?

Mycket runt omkring hundar och människor, kan orsaka allergiska symptom. Mat kan innehålla mycket allergiska framkallande ämnen, som påverkar hela hundens välmående. En viktig faktor med hundens allergier, är att hunden inte kan tala om när den har symptom. Oftast känner man igen allergin, då man lidit av jobbiga symtom, en längre period. I värsta fall så har uppsugningen av näringsämnen i tarmen hunnit få symptom. Runt omkring miljön, så är det vanligt med olika sortes loppor och dammkvalster, samt mögel och pollen, trädens pollen, hö eller blommors pollen, som orsakar allergiska besvär  för hunden. Anledningen till hundens allergiska besvär kommer ifrån hundens immunförsvar, som reagerar kraftigt, men annars ofarliga ämnen i ingredienser, kan vara orsaken till allergin. Den här symptomen kan orsaka för hunden allergiska besvär, te.x. att det kliar och att nosen rinner.

Allergitestet innehåller över 140 allergener inom  testet

Slutresultatet för varje allergen är detta:

 

 • Positiv för den typen av allergen.
 • Negativ för den typen av allergen.
 • Mildare reaktion mot allergenen, men inte avgörande.

Titta, ifrån den listan med allergener, som ingår i testet.

 

Vad för nytta av testet har hunden?

Det är enkelt att genomföra allergitestet, snabb och effektiv, när man vill ta reda på vad som orsakar  hundens allergiska besvär. I tillägg till testets fungerande och avgörande, är att man  kan erbjuda, så allergifri miljö som möjligt, som är mycket avgörande för hundens välmåendes skull. Hundens mat, näringstillskott och miljön kan vi lägga märke till, igenom att optimera hundens enskilda fall. Med slutresultatens information kan vi, anpassa i framtiden i alla hundens fall mm. När man väljer passande mat, med bra ingredienser i, när man planerar promenader, om om man överväger näringtillskott för hunden.

Titta, vilka slutresultat man får ifrån testet

Svaren skickar vi till dig inom 2 veckor, från och med att proven anlänt till vårt laboratorium.

Exempel ifrån slutresultatet, kan du titta, igenom att klicka på följande bild:

view sample report

Provtagning inför hundens allergitest

Man genomför hundens provtagning med hjälp av test-kitets innehåll, testet kan man genomföra hemma. När du har gjort beställningen, så skickar vi iväg test-kitet till dig och du får den inom 2-3 dygn. Följ bara test-kitets bruksanvisning, som medföljer och skicka proverna till oss för undersökning.

Viktigt att observera

Det här testet är endast till för informations test-kit för hundens känsligheter, som du kan lära känna vad som passar just för din hund och vilka saker som inte passar. Symptom för hunden, kan komma ifrån många olika orsaker och det krävs att veterinären undersöker diagnoseringen och behandlingen. Det är bra att diskutera slutresultaten och din hunds fall, med en veterinär. Ifall din hund har symptom, som man behöver uppmärksama sig om eller åtgärder som krävs.

Frågor som oftast ställs är följande:

Vilka är de typiska allergener hunden har?

 • Mögel
 • Ingredienser som man använder sig av i specialnäringstillskott.
 • Damm och dammkvalster
 • Ingredienser i mediciner och deras näringstillskott.
 • Motverknings shampo mot insekter.
 • Gummi och plast

 

Vilka är de vanligaste symptom hunden har?

 • Kliande, rödaktig  och trasig hud
 • Ökande kliande
 • Kliande och rinnande ögon.
 • Torra och rodnande öron.
 • Snuva
 • Diarre
 • Snarkningar
 • Fortsatt slickande

Kan olika sortes hundraser ha olika allergiska symptom?

Absolut, olika raser kan ha olika reaktioner, till olika allergener

Följande hundraser som man vet är känsliga till en del mat och dammkvalster är, Maltesisk terrier, Pekingese, Schäfer, Bullterrier, Bichon frise, Cocker spaniel, Griffon bruxellois, American hairless terrier, Ceskyterrier, Shih tzu, Lhasa apso, Amerikanskbullterrier, Grovt hårig dubbel terrier, Chinese crested dog, Pudel, Irländsk Setter, Engelsk Bulldog och Mops. Vet du om vad för raser din hund har? Titta våran, hundens DNA-rastest, där kan man avgöra det.

Hur tar man hand om allergier?

Allergin kan man ta hand om, igenom att undvika ingredienser, som orsakar allergiska symtom. I tillägg kan man använda mediciner som hjälper mot allergi och andra behandlingsmetoder, för det ändamålet. Igenom  att använda mediciner och andra behandlingsmetoder, så lindrar man symtom ett tag, utan att veta orsaken till vart allergin kommer ifrån. Men åt andra sidan, så kan man ha allergier hela livet och man kan inte behandla allergier, helt klart för alltid och då kan det som orsakar allergin, kan ända lösningen vara eliminerings behandling. I vissa fall kan desensibilisering komma ifråga, som krävs att en långsiktig och yrkeskunnig person genomför.

 

Hundens DNA-rastest
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.