Väntar du en flicka eller en pojke?

På EasyDNA förstår vi att du som blivande förälder kan vara nyfiken över könet på barnet du väntar. Vårt könsbestämningstest hjälper dig att ta reda på om det är en pojke eller en flicka du väntar på ett vetenskapligt och tillförlitligt sätt.

Vårt DNA-baserade könsbestämningstest kan utföras redan så tidigt som den 9e graviditetsveckan. Provet fås genom att fånga upp fritt cirkulerande foster-DNA som passerat moderkakan och in i mammans blod. Allt som behövs är ett par droppar blod som tas med ett stick i fingertoppen. Därmed är det ett DNA-prov med hög tillförlitlighet som ger dig ett resultat med 98% säkerhet, vilket är ett mer pålitligt resultat i jämförelse med ultraljudsbestämning där säkerheten ligger på 75%.

Resultat fås inom 8 arbetsdagar från det att proven anlänt till vårt laboratorium och kostar 4380 kr.


Kundrecension:

“Tänkte bara låta er veta att jag precis fått resultaten från mitt fostervattensprov, vilket bekräftade att blodprovet från ett annat företag hade fel medan ni hade rätt, det blir en flicka. Tack så mycket.” S.H.,  21. Oktober 2013


Hur fungerar ett könsbestämningstest?

De senaste framstegen inom könsbestämningstest har gjort att du idag kan bestämma könet på ditt barn genom ettenkelt blodprov som tas med ett stick i fingret. Vi på EasyDNA är stolta över att vara det första företaget på marknaden som kan erbjuda detta typ av icke-invasiva laboratoriebaserade könstest. Testet går ut på att utvinna DNA ur blod, genom en metod speciellt utvecklad på vårt högavancerade DNA-testlaboratorium, varpå det framrenade DNA:t analyseras för att bestämma förekomsten av antingen manligt eller kvinnligt DNA.

Förekomsten av manligt DNA i blodet indikerar att fostret är av manligt kön, medan avsaknaden av manligt DNA indikerar att fostret är av kvinnligt kön. Dessa resultat gäller dock endast då provtagning samt transport av blodproven följts enligt alla anvisningar.

Viktig information

Var vänlig att notera att detta test är ett rent nyfikenhetstest för att bekräfta könet på ditt barn. Det ersätter inte på något sätt funktionen för en ultraljudsundersökning, vilket används för medicinska syften och som en hjälp för att följa fostrets utveckling, dvs inte enbart för att bestämma könet på barnet. Kontakta din läkare om du behöver rådgivning innan du beställer ett könsbestämningstest.

Var vänlig att notera att resultaten från Pink or Blue® inte under några omstädigheter får användas som ett verktyg för könsselektion. I linje med vår företagspolicy, är testresultaten från Pink or Blue® endast ämnade att användas i nyfikenhetssyfte.

Icke-invasiva Prenatala Faderskapstest- vetenskapen
Prenatalt faderskapstest vanliga-fragor
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.