Väntar du en flicka eller en pojke?

EasyDNA nya och innovativa könsbestämningstest för barn erbjuder den bästa noggrannheten på över 98 %. Testerna på marknaden använder ofta externa provtagningsmetoder från kroppen, vilket innebär att risken för kontaminering av provet är avsevärt hög. Vid till exempel användning av ett urinprov kan DNA från omgivningen leda till ett falskt resultat.

Provet som tas från venöst blod är inte förorenat av miljön utan levereras rent till laboratoriet. Laboratoriets avancerade analysatorer kan bestämma fragment av foster-DNA redan i ett mycket tidigt skede av graviditeten.

 


Kundrecension:

“Tänkte bara låta er veta att jag precis fått resultaten från mitt fostervattensprov, vilket bekräftade att blodprovet från ett annat företag hade fel medan ni hade rätt, det blir en flicka. Tack så mycket.” S.H.,  21. Oktober 2013


Hur kan testet förutsäga könet redan i början av graviditeten?

I laboratoriet undersöks provet för förekomst av Y-kromosomalt DNA. Metoden använder realtids-PCR, där kända DNA-regioner av Y-kromosomen specifikt amplifieras från provet. Y-kromosomen finns bara hos manliga individer, så att hitta den betyder att barnet är en pojke. PCR är en metod som kan användas för att multiplicera miljontals kopior av en mycket liten mängd DNA på ett ögonblick, vilket kan detekteras med många olika metoder. Om DNA specifikt för Y-kromosomen inte amplifieras i provet, är det en flicka.

Testet är definitivt det bästa och mest pålitliga verktyget för att bestämma det ofödda barnets kön. Det ersätter dock inte ultraljudsundersökningar, som är viktiga för att övervaka graviditet och fostrets välbefinnande. Din egen vårdgivare ansvarar för ultraljudsundersökningar, och du kan be dem om mer information om de undersökningar som kommer att göras under graviditeten.

*Detta test ger mer än 98 % noggrannhet och tillförlitlighet. I laboratoriet övervakar vi ständigt metodernas funktionalitet och tillförlitlighet. Sannolikheten för ett felaktigt resultat är bara 2 %, vilket också har visat sig bero på för tidig provtagning eller otillräcklig mängd av provet. För att få ett korrekt och tillförlitligt resultat är provtagningen och timingen särskilt viktiga när du utför detta test.

Slösa inte din tid på onödiga snabba tester eller andra prediktorer för att fastställa könet, utan beställ ett DNA-test direkt, så att du kan vara säker på könet på ditt framtida barn! Se även våra andra graviditetstester. Vi erbjuder t.ex. faderskapstest under graviditeten för att bekräfta faderskapet.

Viktig notering

Testet kan inte utföras vid tvillingar eller flera foster, eller om barnet har kromosomavvikelser eller strukturella störningar. En blodtransfusion, benmärgstransplantation, kemoterapi eller annan immunterapi som mamman har fått är också kontraindikationer för att utföra detta test. Testet ersätter inte undersökningar under graviditet som görs inom vården.

 

Provtagning och testresultat?

Efter beställning får du ett testkit per post direkt hem till dig. Testkitet innehåller allt som behövs för provtagning. Du behöver bara hitta en vårdpersonal eller liknande som är utbildad och redo att ta ett blodprov. Du får provsvaren via e-post 5-8 dagar efter att vi har mottagit proverna i laboratoriet. Vi erbjuder också möjligheten att påskynda testresultaten till 3-5 dagar (tilläggsavgift 150 EUR). Observera att de angivna tiderna räknas från den tidpunkt då provet tas emot i laboratoriet. Att skicka provet till laboratoriet kan ta 2-3 dagar.

 

Återställningsoperation?

Vi vill erbjuda våra kunder tillförlitliga tester, och om resultatet blir fel kommer vi att återbetala hela testpriset. Du hittar mer information om easyDNA
returvillkor i beställningsformuläret som bifogas din beställning.

Icke-invasiva Prenatala Faderskapstest- vetenskapen
Prenatalt faderskapstest vanliga-fragor
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.