När kan man använda sig utav testet?

  • Då faderskapet för en person är ifrågasatt. Genom att testa farföräldrar och barnbarn kan vårt test bekräfta huruvida personerna i fråga är biologiskt besläktade eller ej.
  • I adoptionsfall. Adopterade barn kan använda testet för att bekräfta biologisk släktskap med troliga mor- eller farföräldrar.

Alternativ för mor/farföräldratest

Ett mor/farföräldratest kan endast utföras då BÅDE mormodern samt morfadern alternativt farmodern samt farfadern deltar (vi kallar detta ett duo-farföräldratest). Detta krävs för att få tillräckligt starka resultat. Skulle bara den ene utav mor/farföräldrarna användas sjunker tillförlitligheten och därmed erbjuder vi endast detta test då båda utav mor/farföräldrarna finns tillgängliga.

I ett duo-farföräldratest kan vi bestämma sannolikheten för släktskap för varje mor/farförälder med deras barnbarn. Vi kan dessutom rekonstruera DNA-profilen för den saknade föräldern, vars föräldraskap är ifrågasatt. Genom att använda sig av denna konstruerade föräldraprofil, kan vårt laboratorium jämföra de genetiska markörerna mellan de testade barnbarnen och den konstruerade föräldraprofilen för att bekräfta biologiskt föräldraskap.

EasyDNA utför inga test då endast den ena utav mor/farföräldrarna finns tillgänglig.Priset för ett mor/farföräldratest är 3,200kr.

Viktig information

Testresultaten ger en statistisk sannolikhet som stöd för det biologiska släktskapet i fråga. Genom att inkludera ytterligare testpersoner (exempelvis ett föräldraprov) alternativt utföra ett DNA-test för ett direkt förhållande (exempelvis faderskapstest) kan det vara möjligt att öka tillförlitligheten för resultaten.

Vi kan endast garantera standardhandläggningstid då proven tagits med de orala tops som tillhandahålls i vårt hemmatestkit. Om diskreta prov använts kan detta leda till förlängd handläggningstid.

Vi rekommenderar starkt att inkludera ett prov från en förälder för att öka tillförlitligheten i resultaten.

Syskontest - Är ni verkligen syskon? Har ni samma föräldrar?
Tvillingtest - Varför göra ett zygositetstest?
Mitokondriellt DNA - Provtagning för mitokondriellt DNA
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.