Könsbestämningstest

Order Now Kr 4380

EasyDNA erbjuder det mest tillförlitliga DNA-baserade könsbestämningstestet som finns på marknaden. Allt som behövs är några droppar blod som analyseras på vårt ackrediterade laboratorium. Testet är icke-invasivt och ger ett ett resultat med 98% säkerhet.

Icke-invasivt fostertest för Downs syndrom

Order Now Kr 6800

EasyDNA erbjuder ett 100% riskfritt, icke-invasivt fostertest (NIPT) för kontroll av Downs syndrom. Detta revolutionerande test går att utföra vid redan 10 veckors graviditet och ger ett resultat med 99% säkerhet. Det enda som krävs är ett prov från modern.

Prenatalt faderskapstest

Order Now 16295 SEK

Är du gravid och behöver göra ett faderskapstest men oroar dig för riskerna som kommer med fostertest? EasyDNA erbjuder ett 100% riskfritt fostertest som använder sig utav foster-DNA utvunnet ur moderns blodplasma.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.