Information om testet

Celiaki är en sjukdom, som många har utan att veta om det. Det kategoriseras som autoimmun sjukdom  och det kan leda till störning a tarmens malabsorption. Det kan försämra livskvaliten. Celiaki födelsemekanism kommer ifrån några gener, som man kan testa. Misstänker du själv att du har celiaki? Ta reda på det, igenom att beställa testet. Testet är 99 % säkert.

Varför bör jag göra gentestet för celiaki?

Om du misstänker att du har celiaki , så första alternativet, kan vara ett blodprov. Det är inte säkert att man med hjälp av blodprovet får fram, ifall man har celiaki, då kan man behöva vidare undersökningar. Diagnoseringens viktigaste undersökning är intestinal endoskopi. Andra alternativet är gentest för celiaki, som man kan ha nytta av i följande situationer:
1.Många personer som misstänker att de har celiaki, äter för säkerhetsskull  glutenfri mat, men som inte går på undersökning och tar reda på ifall de har celiaki. Gentest är lätt och enkel, som tar reda på om glutenfri matkost är bra i längden att äta. Gentestet tar reda på om dina misstankar om celiaki eller att symptomen kan vara anledningen till en annan sjukdom eller nångonting helt annat.
2. Om du har någon i släkten som har celiaki, så är risken stor att du kan ärva sjukdomen. Med hjälp av det här testet, så kan du ta reda på ifall du ärvt generna.
3.Ifall du genomför testet och har ett glutenfri matkost, så kan resultatet bli negativ, på grund av antikroppar. Gentestet påverkar inte om du har glutenfri kost eller en vanlig kost, utan man får ändå fram ett pålitligt slutresultat.
4.En stor del av människor tycker inte om att ta blodprov. I gentestet behöver man ändast ta med hjälp av en tops, ifrån insidan av munnen ett prov. Det är både behagligt och lätt att genomföra. Testet genomför man hemma med test-kitet och proverna skickar man tillbaka till våran laboratorium.

Vad gör man efter testet?

Testet kan man beställa själv, men vi rekommenderar att vårdcentralen avgör din situation och läkaren är bästa alternativet att gå till ifall man har symptom.
Du får resultaten direkt till dig själv eller din läkare.
Prata med läkaren om dina slutresultat.
Var noga med att prata med läkaren om dina uppföljningsåtgärder.

Celiaki gener

HLA-DQ2 och DQ8 är gener, som man vet har mest kontakt med celiaki. De här generna har ponticiella kontakt gener, men inte de mest pontiella åtkomstgenerna, men inte ändast de ena, som har kontakt med sjukdomen. HLA-gener betyder cellytans struktur protein, Human Leukocyte Antigen, kodade gener. Den här strukturen känner igen te.x. bakterier, virus och andra partiklar. HLA-gener har betydelse för autoimmuna sjukdomar och i andra reaktioner, där identifering av främmande ämnen störs,  igenkänning av gluten i celiaki och då  kan det leda till en autoimmun reaktion.

Hur allvarlig är celiaki sjukdomen?

Celiaki svåra och allvarligaste grader, beror på många olika saker. Det beror på hur stark autoimmun reaktionnen är och hur länge infektionen har pågått. Reaktionen förstör tunntarmens pågående absorption av tunntarmens villis och på det här sättet förminskas absorptionsområde.  Det finns inga mediciner som hjälper mot sjukdomen. Men behandlingen är baserad på att man unviker gluten i kosten. Celiaki orsakande tunntarms skador , kan man inte åtgärda , men dess fortsättning kan undvikas, med hjälp av en noggrann diet, där vårdcentralens planering  och övervakning är viktiga.
Celiaki är en tarmsjukdom, som både barn och vuxna kan ha. Vid Celiaki sjukdom utlöses immuniteten av oskadlig gluten, särskilt i produkter som innehåller vete, korn och råg. Absorptionen av näringsämnen i tunntarmen är störd på grund av inflammation, förstör villi av tarmeslemhinnan. Inflammatoriska membran är viktiga för absorptionsytans förbättrande strukturer i tarmarna.
De vanligaste celiaki symptomen
 • Regelbunden diarre
 • Magsmärtor
 • Svullen mage
 • Irritation och depression
 • AnemI
 • Muskelkramper
 • Eksem
 • Munsår
 • Tandproblem och benproblem (osteoporos)
 • Ben obstruktion och sveda (neuropati)
 • Illaluktande och gråaktig avföring
 • Långsam tillväxt hos barn

Vart kommer celiaki ifrån?

Sjukdomens mekanism känner man inte till, men man vet ändå om att celiaki är ärftlig. Vissa alleler av gener HLA-DQ2 och HLA-DQ8 är signifikant associerade med ökad risk för celiaki. Dessa analyser kan användas vid diagnoseringar. Personer som har autoimmun sjukdom, te.x. typen av diabetes1, har större risk att få celiaki. Celiaki är vanligare hos kvinnor än männ.

För en omfattande förståelse av din hälsa kan du också överväga våra andra tester. Vårt mikrobiomitest analyserar balansen av bakterier i din tarm, vilket kan ge insikter om din matsmältningshälsa och påverka ditt välmående. Dessutom erbjuder vi ett intoleransstest som identifierar födoämnen som din kropp kanske inte tolererar väl, vilket kan bidra till att förbättra din kost och livskvalitet. Upptäck hur dessa tester kan komplettera din celiaki-analys och ge en helhetsbild av din hälsa.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.