Vårt hemmaprovtagningskit

Vårt provtagningskit kommer innehålla allt du behöver för att utföra provtagningen. Vi kommer skicka dig mun-tops som du enkelt och smärtfritt använder genom att gnugga på insidan av kinden för att samla kindceller. Alla våra kit innehåller lättlästa instruktioner för hur du ska gå tillväga.

Var vänlig och följ nedanstående försiktighetsåtgärder. Om dessa ej följs kan detta resultera i misslyckad provtagning och oläsliga DNA-testresultat.

  • Undvik att äta eller dricka minst 1 timme innan provtagningen. Partiklar och kemikalier i mat kan förhindra DNA-extraktionen ifrån provet och kan möjligen resultera i nedbrytning av DNA.
  • Rök EJ minst en timme innan provtagningen.
  • Om spädbarn ska testas, undvik att amma 1 timme innan provtagning.

Våra DNA-provtagningskit innehåller följande:

  • Orala tops (mun-tops) för respektive testperson. Dessa tops är packade i färgkodade kuvert. Varje tops har en bomullsbeklädd ände. Var noga med att inte röra denna med dina fingrar.
  • Instruktioner, för hur du går til väga för att ta dina prov.
  • Samtyckesblankett; denna blankett ger oss tillåtelse att utföra laboratorietest på dina DNA-prov. Om denna blankett ej är korrekt ifylld kan vi inte analysera ditt prov.
  • Ett föradresserat kuvert för att kunna skicka tillbaka dina prov till oss. Du kommer behöva införskaffa frimärken innan du skickar proven till oss.

Provtagningsinstruktioner

Våra DNA-provtagningskit kommer med speciella orala tops (mun-tops).

Steg 1

Inuti kitet hittar du färgkodade kuvert. Varje kuvert innehåller 4 topsar per testperson. Kom ihåg att varje färg korresponderar mot en testperson vardera. Ta ur topsen ur de färgkodade kuverten.

Steg 2

Fyll textrutorna på utsidan av de färgkodade kuverten. Du behöver även fylla i samtyckesblanketten som medföljer i kitet. Var vänlig skriv i versaler (stora bokstäver). Se till att allt är korrekt och tydligt ifyllt.

Steg 3

Med rena händer, gnugga den bomullsbeklädda änden av topsen lätt mot insidan av kinderna, under tungan och bakom läpparna. Gör detta i 10 sekunder. Kom ihåg att det huvudsakligen är kindceller som samlas in och inte saliv, se därför till att gnugga mot insidan av kinden.
Upprepa proceduren med respektive färgkodade tops för varje person.

Steg 4

Låt topsen torka i minst en timme. Tips: Placera topsen upprätt i ett rent glas, utan att den bomullbeklädda delen rör vid glaset. När topsen torkat kan de läggas tillbaka i respektive färgkodade förpackning. Var noga med att inte röra den bomullsbeklädda änden av topsen med fingrarna.
Se till att tops tillhörande olika personer inte under några omständigheter kommer i kontakt med varandra.

Steg 5

När alla föregående steg är klara, lägg alla färgkodade kuvert i det föradresserade easyDNA-kuvertet tillsammans med samtyckesblanketten. Var vänlig och kom ihåg att införskaffa frimärken. Ditt kit är nu redo att skickas till laboratoriet för analys.

Kan du inte vänta? Behöver du ta dina prover så snart som möjligt?

Är du under tidspress? Även om vi rekommenderar våra kunder att använda vårt hemmaprovtagningskit förstår vi att det i vissa fall inte är möjligt. Du kan då faktiskt göra ditt egna provtagningskit i några få steg, vilket gör det möjligt att ta dina prov i samma stund behovet uppstår.

Tips

  • Du kan låta topsen torka genom att placera dem i ett glas vardera. Se dock till att den bomullbeklädda änden av topsen inte rör vid glaset. Var noga med att tops tillhörande olika personer inte under några omständigheter kommer i kontakt med varandra.
  • Du kan också låta topsen torka på en ren yta på ett sådant sätt att den bomullbeklädda änden är placerad utanför kanten. Var noga med att den bomullsbeklädda änden inte kommer i kontakt med något eller att tops tillhörande olika personer inte under några omständigheter kommer i kontakt med varandra.
  • Våra test kan användas på spädbarn. Provtagningen är smärtfri. Undvik att amma 1 timme innan provtagning för att förhindra degradering eller kontaminering av DNA.
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.