Hur mycket kan jag förvänta mig att betala för ett DNA-test?

Priset för ett specifikt test beror på vilken sorts test som tas. Det beror också på antalet personer som deltar och vilken sorts prover som sänds till test. Detaljerade priser på sidan där du beställer DNA-test.

Vad har ni för betalningsalternativ?

Du betalar när du beställer testet, genom personlig check, postväxel, banköverföring eller bankkorten Visa och MasterCard. Vår sida för betalningsalternativ ger mer konkret information.

Hur lång tid tar det att få resultatet från testet?

Du kan förvänta dig att få dina resultat för DNA-testet inom 3-5 vardagar efter att vi mottagit proverna. Faderskapstest kan påskyndas om du väljer alternativet DNA-test Express. Med denna extraservice får du ditt resultat inom endast 3 vardagar, istället för de normala 3-5.

Hur går ett faderskapstest till?

Ett faderskapstest jämför DNA-profilen för två individer. Ett barns DNA ärvs från modern och fadern, och en jämförelse av barnets DNA med DNA från den påstådda fadern kan avgöra huruvida denna person är barnets biologiska fader eller inte. Vi erbjuder ett testkit för DNA med instruktioner om hur det ska användas (våran Guide För Att Ta DNA Prover) som är inkluderad i kittett, och också finns publicerad på våran webbsida. När provet kommit till vårat laboratorium så utförs testerna och resultatet skickat tillbaks till dig.

Hur exakt är faderskapstestet?

EasyDNA erbjuder tester vars resultat är korrekta till 99.99%. Detta baserat på 21 olika DNA-markörer, och är 100 gånger mer exakt än vad som skulle krävas i någon domstol för att avgöra en persons eventuella faderskap till ett barn.

Behöver jag inkludera ett prov från modern för ett faderskapstest?

*ven om moderns DNA kan hjälpa till att styrka resultatet, så är resultatet från den typ av test som görs med EasyDNA tillräckligt exakta för att inte behöva något prov från modern. Utan ett prov från modern är sannolikheten för att korrekt avgöra faderskap fortfarande åtminstone 99.9% (i fall där den testade eventuella fadern verkligen är den biologiska fadern). Med ett prov från modern ökar denna siffra till 99.99% eller högre).

Kommer DNA-testet skickas diskret?

Ja: kuvertet kommer inte ha något företagsnamn eller logo på sig. Inuti kittet finns även ett diskret returkuvert du kan använda för att skicka tillbaks proverna till oss.

Kan ni skicka kit till olika adresser?

Kitt för DNA-tester kan skickas till olika adresser om kunden så önskar. Vi ombeds ofta att skicka olika prover till olika adresser i olika länder. Vi har ett antal kontor runt om i världen, och skickar normalt kiten genom det kontor som ligger närmast kunden. Det tillkommer en extra avgift för extra kitts, som varierar beroende vart de ska skickas. Varje kit får sin egen spårnings-kod, så vi kan spåra proverna genom vårat system. SÅ länge det inte krävs att individuella prover testas separat, så utförs inget tests förrns alla prover kopplade till ett specifikt fall loggats och återkommit till laboratoriet. Vi råder dig att skriva till oss via e-post på adressen [email protected] för att försäkra dig om att vi kan tillgodose dina behov och att vi förstår dina behov innan du gör din beställning.

Kan mitt DNA-test användas i domstol?

Inte om du inte beställt ett speciellt DNA-test godkänt för domstolsprövning, eller ett laga test. Ett laga test skiljer sig från ett hemtest då det inkluderar en tredje part, en person utsedd att samla in prover och fastställa identitet. Individer som provtas för detta test måste även bevisa sin identitet. Proverna måste sen transporterar säkert till ett ackrediterat laboratorium för test. EasyDNA kan ordna detta om du beställer ett sådant test. Ett standard hemtest är endast för nyfikenhet och eller för att stilla sinnet utan någon laglig bevisstatus.

Vad är spårbarhetsprocessen?

"Spårbarhet" hänvisar till den kedja av procedurer som utförs för att försäkra identiteten för DNA-proverna som testas. Dessa prover måste bevakas noggrant genom hela processen för att säkerställa att de inte kan bli manipulerade eller förväxlade med andra prover. Se våran definition av spårbarhet.

Är det någon skillnad mellan ett moderskapstest och ett faderskapstest? Tillbaks till början av sidan

De båda är samma sak, både vad gäller hur testet utförs och dess pris hos EasyDNA. Den enda skillnaden är namnet på förpackningen: 'Antagen Moder' istället för 'Antagen Fader' och ess avsikt: det ena testet är för bevis av moderskap och det andra är bevis om faderskap.

Vad händer med mina prover efter att ni testat dem? Tillbaks till början av sidan

Hur länge vi spar proverna beror på vilken sorts test du gör. Prover som är del av ett rättsfall måste sparas i sex månader utan extra kostnad. Annars förstör vi proverna direkt efter att vi har sänt resultatet till dig, om du inte ber os spara dem, I vilket fall vi spar dem i ytterligare sex månader mot en förvaringsavgift. Vänligen kontakta oss om du vill nyttja vårat lager.

Hur se ett DNA-testresultat för faderskap ut? Hur tolkar jag resultatet? Tillbaks till början av sidan

På vår sida för resultat av DNA-test finns ett flertal exempel på vad du kan förvänta dig att resultatrapporten av ditt DNA-test för faderskap. Och inte nog med det, utan vi ger dig även omfattande information om resultatet.

Kan ni försäkra mig om fullständig sekretess and konfidentialitet? Tillbaks till början av sidan

Kontokortsinformationen du ger oss är skyddad av den säkraste krypteringen tillgänglig för finansiella transaktioner på nätet: 128 bitars kryptering av SSL-typ (Secure Socket Layer). All din information krypteras, och vi kan inte se någonting förutom de fyra sista siffrorna av kortnumret, vilket vi använder för orderbekräftelse. Vår SSL-certifiering visas på ditt orderformulär. The 128-bitars krypteringen försäkrar en säker överföring av dina kontokortsdetaljer till din kortutfärdare, och vi spar ingenting. Därför du måste du ange all din kontokortsinformation igen, om du skulle behöva göra ytterligare betalningar.

Från vilka sorters prover är det möjligt att utvinna DNA?

Vårt standardprov är en topsningar i munnen, som innehåller saliv och hudceller, men vi kan även testa icke-standard prover, såsom sädesvätska, blod, hår, och naglar. Vi kan testa DNA tagen från saker som en person varit i kontakt med, såsom en näsduk, eller servett, kondom, lakan, cigarettfimp eller tuggummi. Vår sida om rättsmedicinska DNA-tester informerar om priser för olika icke-standard prover som vi kan testa.

Kan ni testa några få hårstrån för DNA?

Ja, DNA-test av hår är möjligt, men bara om hårsäcken fortfarande sitter fast, och om håret inte är för gammalt. De bästa resultaten kommer från hår som nyligen dragits ut ur hårbotten med intakta hårsäckar, och vi vill ha åtminstone fem prover för att få tillräckligt med DNA för en matchning. Gamla hår ger ger inte något bra resultat, så vida du inte begär vårt alternativ för avancerad DNA-utredning. Avklippt hår kan inte användas, så vida du inte beställer en MtDNA-test. Ett MtDNA-test eller mitochondrial DNA-test, har dock väldigt begränsad användning. Det används faktiskt endast till att fastställa en gemensam faderskapslinje. Kvalitén på resultatet ökar ju färskare provet är.

Jag behöver göra ett faderskapstest, men kan inte få ett prov från den misstänkta fadern. Kan ni hjälpa mig?

Det är möjligt gör en släkting att testa sig om den antagna fadern vägrar. Vi kan till exempel utföra att DNA-test för syskonskap eller ett DNA-test mellan farföräldrar och barnbarn. Om modern är villig att testa sig kommer resultaten normalt vara mycket säkrare.

Hur länge kan jag behålla mina prover innan jag skickar dem till er?

Det är möjligt att spara DNA från biologiska källor såsom saliv eller blod i flera år om provet är taget korrekt och sparats i lämplig miljö. Ett salivprov taget från en tops kan till exempel låta torkas ordentligt, innan topsen placeras i ett kuvert. Detta försäkrar optimalt bevarande av DNA i provet. Dock så är chanserna för att lyckas sämre ju äldre proverna är. Detta kan vara bra att komma ihåg.
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.