Såhär utför du ett otrohetstest

Först och främst behöver du skicka in ett prov av det material som har väckt dina misstankar för analys till vårt laboratorium. Det kan till exempel vara en fläck på ett klädesplagg, ett läppavtryck på ett dricksglas eller en näsduk. Oavsett vilket typ av biologiskt prov det handlar om ger EasyDNA dig en genomgående konsultation med hänsyn till just ditt prov, inklusive viktig information om hur du samlar in och packar provet. Priset för otrohetstest är 2990 kr.

Typer av prov och material som kan analyseras

Typen av prov som kan skickas till oss kan variera i oändlighet– dessa är bland de vanligaste av de prov som skickas till oss:

  • Underkläder
  • Sängkläder
  • Kondomer
  • Använda näsdukar eller pappersservetter
  • Hår
  • Kuvert
  • Tandborstar

Det är dock viktigt att försäkra sig om att provet är av god kvalitet för att kunna analyseras – detta är viktigt för att kunna bedöma om DNA extraktionen kommer att lyckas. I majoriteten av alla fall lyckas vi utvinna DNA ur proven vi får, dock är det viktigt att komma ihåg att även om vi kan ge en ungefärlig bedömning om oddsen för att lyckas utvinna DNA ur just ditt prov kan vi inte garantera det till 100%. Det har funnits fall då proven vi fått in helt enkelt inte innehåller något DNA alternativt att mängden DNA i provet har varit så lågt att det inte går att utvinna tillräckligt mycket av de genetiska markörerna som krävs för att kunna fullfölja analysen. Vi rekommenderar att du ringer oss innan du skickar oss ditt prov, för att kunna diskutera möjligheterna för just ditt fall.

Se våra diskreta DNA-testtjänster för mer information.

Resultat

Våra otrohetstest kan ge svar på något utav följande frågor:

  • Huruvida ditt prov innehåller manligt DNA, kvinnligt DNA eller om DNA-profilerna hör till olika personer (exempelvis två olika män eller två olika kvinnor).
  • Huruvida två olika prov innehåller DNA från samma person eller om det kommer från två olika personer.

Otrohetstest är i grund och botten vetenskapliga test. De kan alltså endast säga något om den biologiska karaktären av proven. Resultaten kan inte på något sätt uttrycka om otrohet eller några äktenskapslöften blivit brutna – detta är slutsatser som kunden själv får dra utifrån resultaten som analysen genererat. EasyDNA kan endast ta reda på huruvida ditt prov innehåller manligt eller kvinnligt DNA eller huruvida dina två prov kommer från samma person eller om det kommer från olika personer.

Våra analyser utförs med osviklig noggrannhet och hög kvalitet i vårt ISO 17025-ackrediterade laboratorium.

Hur mycket kommer det kosta?

EasyDNA kan erbjuda kokurrenskraftiga priser på alla våra DNA-test. Otrohetstest börjar från 2990 kr och ökar beroende på hur många prov du vill få testade, vilket typ av prov det är och om du vill fortsätta med ytterligare analys efter att du fått dina första resultat. Kontakta oss för att få ett prisförslag och råd om hur du ska gå tillväga på bästa sätt – vi hjälper dig mer än gärna!

Test för påvisning av sperma/sädesvätska

Ett spermatest är ett snabbt och enkelt test som bekräftar om det finns sperma närvarande i provet eller inte. Om du inte behöver ett komplett DNA-test utan bara vill få bekräftat om provet du har är sperma eller ej, se då vårt test för påvisning av sädesvätska.

Otrohet och DNA-tester (artikel)
DNA profilering - Testet vi erbjuder analyserar 21 genetiska markörer
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.