Djurens DNA-tester

Easydna erbjuder även tester för djur. Bland valmöjligheten har vi tester, för husdjurens föräldrar, vilka eventuella sjukdomar de bär på och olika tester för att ta reda på olika raser.

Mer info

Faderskapstest

Ett faderskapstest bestämmer det biologiska förhållandet mellan trolig fader och barn. Resultatet visar antingen 99.99% eller 0% sannolikhet att mannen är den biologiska fadern.

Mer info

Hälsotest

Våra hälsotest är vetenskapliga verktyg för att hjälpa dig att få bättre kontroll över din hälsa och ditt välmående. EasyDNA erbjuder kliniska test för att hjälpa dig att optimera din hälsa. Detta inluderar vårt genetiska predispositionstest för sjukdomsbenägenhet.

Mer info

Övriga Test

Här kan du hitta våra övriga test och tjänster vi har att erbjuda så som DNA-profilering, och DNA-konsttryck.

Mer info

Prenatala Test

EasyDNA erbjuder en rad olika test som kan utföras under graviditeten. Testen kan hjälpa dig att bestämma faderskapet, barnets kön eller besvara frågor om dess hälsa.

Mer info

Släktskapstest

Släktskapstest fastslår om det finns ett biologiskt förhållande mellan troliga släktingar. Testmetoden beror på vilka släktingar som finns tillgängliga och på deras kön.

Mer info
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.