Ackreditering – ett bevis på kompetens

En ackrediteringsprocess utförs av en utomstående och oberoende part. Detta för att utesluta risken för partiskhet och för att ackrediteringen ska ges oberoende och objektivt när ackrediteringsorganet beslutar om vilka anläggningar som uppfyller kraven för utmäkelsen. Utvärderingen sker enligt ett standardprotokoll för att försäkra sig om att utvärderingsmetoden är densamma inför varje utredning.

En ackreditering är ett sätt att verifiera den tekniska kompetensen för ett laboratorium. Ackrediteringar är väldigt specifika; ISO (The International Standards Organization) till exempel, utfärdar flera möjliga ackrediteringar, men varje ackreditering är tillämnad ett väldigt specifikt kvalitetsområde. Exempelvis går miljöledningssystem under ISO 14000 medan ISO 9001 används för fastställande av kvalitetsledning. När det kommer till DNA-testlaboratorier kan ISO tilldela en ISO 17025-certifiering till de anläggningar som uppfyller kraven för denna certifiering. För att erhålla en ISO 17025- ackreditering krävs det att laboratoriet uppfyller vissa strikta kriterier för kontroll och kvalitetssäkring. Det betyder också att laboratoriet regelbundet inspekteras av oberoende ISO-personal för att se till att dessa kriterier upprätthålls.

Vårt laboratorium är certifierad med en sådan ISO 17025-ackreditering.  Våra kunder kan därmed känna sig försäkrade om att varje moment i våra analyser uppfyller höga krav för kvalitetssäkring.

För mer generell information om våra ackrediterade DNA-test se vår lista med Vanliga Frågor eller maila oss på [email protected].

Klicka här för att läsa mer om vårt laboratorium.

Resultat som går att lita på

I våra DNA-test analyseras 21 olika genetiska markörer för att säkerställa exakta resultat och hög tillförlitlighet. I våra faderskapstest använder vi dessutom komplexa statistiska beräkningar för att med hög säkerhet kunna beräkna sannolikheten för faderskapet. Vi kan ge ett 100% säkert resultat då fadern inte är barnets biologiska far och en säkerhet på minst 99.99% i de fall där mannen bekräftas vara barnets biologiska fader. Om även modern skulle inkluderas i testet kan våra system garantera en säkerhet på 99.999%.

Klicka här för att läsa mer om hur resultaten för ett faderskapstest kan se ut och hur det kommer sig att våra test är så säkra.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.