När proven anlänt till vårt laboratorium från alla testdeltagare, utvinns DNA och en genetisk profil genereras för vardera person. Profilerna jämförs sedan och ett släktskapsindex, även kallat Combined First Order Index, beräknas. Detta index används sedan för att beräkna Probability of Relationship (anges i procent), vilket anger sannolikheten för släktskapet.

Släktskapsindexet (Combined First Order Index) används på följande sätt för att tolka resultaten:

Om siffran är mindre än 1: Det är osannolikt (<50%) att ett biologiskt släktskap existerar mellan de testade personerna.
Om siffran är lika med 1: Det är osannolikt att ett biologiskt släktskap existerar mellan de testade personerna.
Om siffran är högre än 1: Ju högre siffran är desto större är sannolikheten för släktskapet (anges i procent). Om siffran är 100 eller högre, betyder det att det testade släktskapet är mycket sannolikt och kan anses som bekräftad.

EasyDNAsträvar alltid efter att kunna ge en inklusion på 99% eller en exklusion på 0%, detta är dock inte alltid möjligt och beror helt på hur testpersonernas DNA ser ut i det testade området, vad de ärvt från sina föräldrar och mycket ärvt genetiskt material man delar släktingarna emellan. Vanligtvis brukar vi säga att ett resultat som visar 80% eller mer kan ses som en inklusion för det testade släktskapet, medan 25% och lägre kan ses som en exklusion för det testade släktskapet.

Ett släktskapstest inte kan garantera ett lika definitivt resultat som till exempel ett faderskapstest, men det kan ge dig en indikation på huruvida sannolikt det är att du verkligen är biologiskt besläktad med en annan testperson.

Släktskapstest kan utföras mellan syskon, mor/farföräldrar och barnbarn samt många fler. Du läsa mer om de olika släktskapstesten vi erbjuder här.

Innan man utför ett släktskapstest är det viktigt att veta exakt vad för typ av släktskap det är man vill testa och vilka personer som finns tillgängliga. Detta för att vi ska kunna föreslå det test som lämpar sig bäst för just era behov. Exempelvis, om två män skulle vilja ta reda på om de har samma fader, rekommenderar vi ett Y-kromosomtest, medan om en man samt en kvinna skulle vilja bekräfta samma sak, är det mer lämpligt att använda sig av ett Syskontest.

Vi har många års erfarenhet i branschen och kan därmed guida dig rätt bland testen som finns tillgängliga och kanske till och med rekommendera dig test som du inte ens tänk på att använda dig utav. För att läsa mer om de olika släktskapstesten vi erbjuder klicka här.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.