ISO17025-ackreditering

I vårt ISO17025-ackrediterade laboratorium utövas en strikt kvalitetssäkring som överensstämmer med de internationella kvalitetsstandarder som ingår i ISO17025. ISO, the International Organization for Standardization, är ett internationellt certifieringsorgan som arbetar med industriell och kommersiell standardisering. För att erhålla en ISO- ackreditering krävs det att laboratoriet måste uppfylla vissa strikta kriterier för kontroll och kvalitetssäkring. Det betyder också att laboratoriet regelbundet inspekteras av oberoende ISO-personal för att se till att dessa kriterier upprätthålls.

Läs mer om vad ackreditering innebär och varför det är viktigt i DNA-testsammanhang.

Kvalitetssäkrade DNA-test

Med mer än 300.000 unika DNA-test i ryggen, toppmodern teknologi och vårt team av välutbildade och specialiserade analytiker, kan du känna dig säker på att att våra test håller en hög standard. Vi tillämpar strikta kvalitetskontroller för att säkerställa att alla testresultat upprätthåller samma nivå av tillförlitlighet och noggranhet. Alla våra DNA prov körs två gånger för att ge ytterligare underlag för testresultaten. Testmetodiken innefattar PCR (Polymerase Chain Reaction) för de flesta utav våra DNA-test samt STR-testande (Short Tandem Tepeat Testing).

Breda testmöjligheter

EasyDNA erbjuder ett brett utbud av DNA-test, allt från icke-invasiva prenatala faderskapstest till släktskaps- och ursprungtest. I de fall våra kunder behöver testa andra typer av prov såsom hår, blod, ben eller kanske fläckar med biologiskt ursprung, kan vi erbjuda avancerade forensiska testtjänster. Dessa tjänster används idealt när våra kunder inte har möjlighet att använda de hemmaprovtagningskit som vi annars vanligtvis tillhandahåller i samband med våra test.

Vill du läsa mer om vilka DNA-test vi erbjuder klicka här eller besök vår lista med Vanliga Frågor.

Högkvalitativ kundservice

EasyDNA strävar ständigt efter att upprätthålla, inte bara en hög standard på våra produkter, utan också en mycket hög nivå av kundservice. Vi är uppbackade av en prisvinnande och professionell kundservice med den kunskap och erfarenhet som krävs för att vägleda våra kunder genom hela testprocessen. Vi vet att ett DNA-test för vissa av våra kunder kan vara förknippat med oro och starka känslor och strävar därför alltid efter att göra processen så smidig och snabb som möjligt.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.