Hur fungerar testet?

Beställ testet redan idag och genomför testet, hemma i lugn och ro. Skicka proverna via posten, till laboratoriet för analys och du får slutresultaten inom två veckor, direkt till din mail-adress. I testet undersöker vi, om du har en gen som orsakar laktasenzymbrist i kroppen. I slutresultaten står det ifall, du lider utav laktosintolerans och får besvär igenom att använda laktosprodukter. Laktos är en disackarid bildad från två monosackarid, glukos och galakos. Tarmkanalen måste först sönderdela, denna disackarid i en monosackaridform, så att den kan absorberas från tarmen till resten av kroppen. Digestionen är ansvarig för enzymet, som kallas laktas. Laktosproduktionen styrs av LCT-genen. Förändringen av en nukleotid i denna gen, resulterar i dess inaktivitet och därmed brist på laktasproduktionen i kroppen.

Slutresultaten erbjuder dig följande information:

 • Vad är din genotyp för LCT-genen och om den är relaterad till laktosabsorptionsstörningen i din kropp.
 • Rekommendation om vilken matkost som är bra för dig.
 • Information om laktosintolerans och hur man kan leva med den.
 • En informationslista om vilka besvär laktosintolerans kan ge.
 • Hur man genomför gentestet

I test-kitet finns allt man behöver för gentestet, te.x. tops, informationsblankett och kuvert för avsändning. Testet genomför man med tops, från insidan av kinden, igenom att massera i minst en minut. Efter det låter man topsen lufttorka i ett rent dricksglas ett tag och sen, så lägger man topsen i ett separat kuvert och skickar iväg det till laboratoriet för undersökning.

Behöver jag det här testet?

Har du några av dessa besvär, så rekommenderar vi dig att genomföra testet:

 • Magbesvär
 • Kramper
 • Svullnad
 • Illamående
 • Gaser i magen
 • Diarre
Om dina resultat är postiva, så kan du börja med att inte använda laktos, i din matkost. Rekommendationen är att man provar ifall, mindre laktoshalt eller helt laktosfri matkost, fungerar bäst. Det beror på, hur liten del utav laktoshaltet, som gör at man får besvär. Endel  människor får inte besvär av en liten mängd laktos, även om man har undersökt, att de har laktosintolerans.
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.