Om testet

Vore det inte fantastiskt om det fanns ett sätt att förstå dina barn utifrån deras genetiska uppsättning? Idag är detta ingen omöjlighet; med DNA-utforskningstestet för barn kan du ta reda på ditt barns genetiska anlag för vissa fysiska och beteendemässiga egenskaper samt få information om ditt barns kognitiva färdigheter. Utnyttja den kunskap detta personliga DNA-test kan ge dig och använd den för att maximera dina föräldraskap. Resultaten är klara inom 4-8 veckor.

Vad du kan få för information

När dina prov anlänt till vårt laboratorium, undersökas DNA-profilen för ditt barn noggrant och utmärkande personlighetsdrag belyses. Resultaten kommer att göra det möjligt för dig att ta reda på hur ditt barns gener påverkar vilka de är och vad de har fallenhet för.

Se exempelrapport genom att klicka på bilden nedan:
childrens dnaResultaten kommer indikera hur lång ditt barn kan komma att bli, om de kommer att vara över genomsnittet, normalhöjd, eller under genomsnittet, baserat på deras genetik. Det kommer även anges vilken sport eller vad för aktiviteter som kan vara mer lämpade för dem.
Rapporten belyser även personlighetsdrag: kommer ditt barn att vara en kick-sökare som tar risker , eller kommer att vara eftertänksamma och planera varje situation? Att veta detta tidiga kan hjälpa dig att hantera ditt barns senare beteende.

Fler saker du kan få reda på:

  • Hur ditt barn lär sig: Lär ditt barn sig av tidigare erfarenheter eller gör hen kvalificerade gissningar utan bakliggande fakta?
  • Utveckling under inlärning: Hur kommer ditt barn att hantera sina misstag? Genetik spelar en stor roll i hur människor faktiskt använder sig utav de lärdomar de får genom sina misstag, till skillnad från att bara borsta av sig dem.
  • Minnesinlärning: Du kan ta reda på om ditt barn kommer ha bra minne eller om det kommer vara lite suddigt. Att veta hur ditt barn lär sig och utvecklas kan vara fördelaktigt när de börjar skolan .
  • Är ditt barn en morgon- eller kvällsmänniska? Att veta hur ditt barns inre klocka fungerar  är avgörande för att förstå hur de kan komma att bete sig vid läxläsning/studier, när de vaknar på morgonen och andra dylika faktorer .

Specialerbjudanden

Priset för vårt DNA-utforskningstest för barn är endast 1300kr. Vi kan även erbjuda  2  DNA-utforskningstest till det rabatterade priset av 1800kr.

Gentest
Diet och naring dna-test
DNA profilering
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.