Information om testet

I testet så fastställs ett antal av gener, som har ett samband med framväxten av vissa sjukdomar. När du väl har avgjort ditt arv och risken av att bli sjuk, då med denna information kan du rikta din livsstil i rätt riktning och påverka sjukdomsutbrottet. Majoriteten av läkare och forskare välkomnar ökningen av geninformation. Genetisk kunskap blir allt vanligare i hela världen.

Genetiska test är test som är utformade för att identifiera risken för att utveckla sjukdomar eller oordning i kroppen. Våra tester berättar ifall du har en tendens att utveckla en viss sjukdom som kan skilja sig från hjärt- kärlsjukdomar, olika cancerformer, immunförsvar och störningar, metaboliska störningar och störningar som uppträder under åldrandet. Du kan nu avgöra din egna risk för dessa sjukdomar med easyDNA-gentestet för 2690 kr.

Många sjukdomar blir allt vanligare och deras fördelsmekanismer undersöks i medicinska studier. I studierna spelar genrelaterad information en viktig roll. Många sjukdomar har visat sig öka i individer med en viss typ av gen. Förutom riskgenerna är uppkomsten av sjukdomen också signifikant. Miljöfaktorer (näring, mikrober och andra levnadsförhållanden): EasyDNA:s risk gen-testet undersöker din risk för 34 vanliga sjukdomar och störningar. Testet avgör vilka risker man har att utveckla sådana sjukdomar och hur riskem är för resten av befolkningen. Den övergripande risken påverkas betydligt av ett brett spektrum av miljöfaktorer (rökning, alkohol, kost, etc.), vars totala bedömning är bra att utföra med en professionell.

Testrapporten är tydlig och illustrerar effekterna av varje risk samt instruktioner om hur man hanterar och förbereder sig för detta. Testrapporten är över 30 sidor lång och all geninformation anges i slutet av rapporten. Om du behöver hjälp med att förstå resultaten kan du vända dig till oss och du kan diskutera dina resultat med din läkare. Genetiska medicinska tjänster är tillgängliga från många privata hälsocentraler och sjukhus. Resultatet kommer inte att skickas till någon annan, bara med undantag av kundens önskemål.

Sample Report

Omfattande cancerval är tillgängligt för testet, vars resultat kan skickas direkt till din läkare. Läs mer om den expanderade cancergeniuspanelen genom att klicka här eller kontakta kundservice för mer information.

Om du vill beställa testet direkt, så kan du beställa det här och ta reda på din risk att bli sjuk för de vanligaste sjukdomarna. Provtagningen sker via ett testpaket skickat av oss, varefter provet skickas direkt till oss för undersökning. Resultaten kommer inom 10-14 dagar och skickas direkt till din e-post. Om du har några frågor om testet eller dess innehåll, vänligen kontakta vår kundtjänst.

Förebyggande information om gener

Våra riskgentest baseras på DNA för en enkel nukleotidpolymorfism (SNP=Single Nucleotide Polymorphism), vilket innebär att en enda sekvens av genen visar sig vara en andra nukleotidförändring. Vid många sjukdomar har det visat sig att några av generna kan vara i någon form som orsakar högre risk för en viss sjukdom. Dessutom har flera gener visat sig påverka totala risken för multipla gener.

Detta test berättar vilken form du har sk. i fallet med sjukdomsriskgener. För varje sjukdom bestäms alla gener som anses ha en signifikant roll vid förekomsten av sjukdomen. När du vet om du är i riskzonen för en viss sjukdom, kan du också få en tidigare effekt på eventtuellt förekomst av ett tillstånd i form av liv eller annan aktiv aktivitet. Obs: Listan över genotyper som finns listade på listan över sjukdomar som listas är de som medför en genomsnittlig högre risk för sjukdom. Testet är inte diagnostiskt och kan inte förutsäga sjukdomsutbrottet

Vi erbjuder test för följande 34 sjukdomar:

Gentestets fördelar

Att diagnotisera sjukdomsrisker har flera fördelar. Genom att känna till dina egna genetiska risker för sjukdomar, kan du bli mer aktiv och hålla dig till goda livsstils vanor. Vissa sjukdomar är sådana att deras prognos är mycket bättre ifall du upptäcker sjukdomen i god tid. Om en person har ökad risk till en sjukdom och sjukdomen kommer senare i livet, kan informationen användas som en varning för denna sjukdom. Man kan få diagnos av sjukdomen i god tid och då kan prognosen av sjukdomen vara bättre. Enligt olika studier står den arveliga effekten av många sjukdomar mellan 5 och 15%, då miljöfaktorer och deras inflytande spelar en viktig roll i den ultimata övergripande risken.

Testresultaten kan också vara till nytta för en läkare, det är viktigt för en läkare att känna sin patients släktforsking så bra som möjligt. Gentestresultaten är ett bra tilläggsverktyg tillsammans med din släktforskning. Många läkare tycker att genetiska är välkomna till vården, eftersom de kan ge användbar information för en bredare bedömning av en patients hälsotillstånd. Det genetiska testet är dock inte ett diagnotiskt test för att upptäcka eller förutsäga en sjukdom. En omfattande bedömning av de genetiska testresultaten tillhör en professionell. När ett antal riskgener studeras så har nästan alla en liten risk för en sjukdom, precis som nästan alla har en släkting som lider av någon av dessa sjukdomar. Det är viktigt för det genetiska testet att hitta stora sjukdomsrisker så deras effekt kan uppskattas och utnyttjas mot ett hälsosammare liv.

Genanalys: Kommer jag att få Alzheimer?
Omfattande genpanel
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.