Hur fungerar hårdrogtestet?

Blodomloppets uppgift är att se till att näringsämnen når alla delar av kroppen. Hårväxten kräver också dessa näringsämnen. Samtidigt transporteras också droger, läkemedel och deras metaboliter till hårväxtområdet. Forskare har observerat att vissa molekyler som cirkulerar i hårväxtområdet lämnar en spår, och dessa kan undersökas med metoder som ELISA (Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay) och masspektrometri. Dessa metoder är standard och deras användning är noggrann och tillförlitlig. Håranalys är utmärkt eftersom den inte påverkas av yttre föroreningar (schampo, hårkemikalier osv.).

Jämfört med andra drogtestmetoder är det känt att analys av hårexemplar upptäcker droganvändning över en längre tid. I en urin-drogsele kan koncentrationen av molekyler sjunka under detektionsgränsen inom några dagar. Detta är problematiskt, särskilt på arbetsplatser där att undvika ett drogtest i bara några dagar kan resultera i ett negativt test även om personen använder droger.

Läkemedels- eller drogtest inkluderar följande ämnen i grundtestet:

Grundtest (1690,00 kr):

 

 • Amfetamin (Metamfetamin & Extasy)
 • Kokain
 • Cannabis
 • Opiater (kodein, morfin och 6-MAM heroinmetaboliter)
 • PCP (fensyklidin)

Du kan utöka grundtestet med ett tilläggstest för opiater (350,00 kr), som inkluderar följande:

 

 • Oxikodon
 • Oximorfin
 • Hydrokodon
 • Hydromorfin

Utökade drogtestpaneler

Täckningen av hårdrogstestet kan utökas genom att också undersöka metaboliterna av läkemedel som används för narkotikamissbruk, såsom bensodiazepiner. Den breda panelen inkluderar också många ämnen som används inom anestesi. Den utökade drogtesten omfattar grundtestet och opiater samt följande ämnen:

Utökad drogtest (2850,00 kr, inkluderar grundtest + opiater + bred panel, se nedan)

 

 • Alprazolam
 • Ketamin
 • Klonazepam
 • Norketamin
 • Diazepam
 • Buprenorfin
 • Lorazepam
 • Norbuprenorfin
 • Nordiazepam
 • Metadon
 • Oxazepam
 • Fenobarbital
 • Temazepam
 • Butalbital
 • Zolpidem
 • Pentobarbital
 • Fentanyl
 • Sekobarbital
 • Norfentanyl
 • Amobarbital
 • Propoxifen

Detta innebär att genom att beställa den utökade drogtesten får du resultat för grundtestet och opiater samt även många andra ämnen, som bensodiazepiner och anestesimedel.

Detta innebär att genom att beställa grundtestet får du resultat för de vanligaste drogerna, och du kan valfritt utöka testet för att inkludera opiater.

Provsamling

Vid hårdrogtestet skickar vi dig en testkit som innehåller en påse för hårexemplar, en samlingsark och en returkuvert för provåterlämning. Provsamlingen är enkel och okomplicerad, men det är viktigt att följa anvisningarna som medföljer kitet.

 

 • Ett minimum på 60 mg hår eller hår behövs för provet (ungefär 90-120 hår).
 • Ta hårprover från flera områden på huvudet.
 • Använd inte hår som är mindre än 12 mm långa.
 • Fyll i formuläret noggrant.
 • Skicka inte både hår och hudhår.

 

Betydande fördelar med det exakta drogtestet

En innovativ, exakt och ackrediterad drogtest är ett utmärkt verktyg för att identifiera och förebygga skador som orsakats av droganvändning, både för individer och samhällen. Testet är lämpligt som drogtest för före anställningsscreening för företag som vill säkerställa att en person inte har använt droger under tillräckligt lång tid. Ett negativt resultat från testet bevisar att personen inte har använt narkotika under de senaste 3 månaderna. Drogtestning är viktig inom många samhällsområden, och dess användning har ökat i rekryteringar och före anställningsscreeningar för privata företag.

Det finns många olika drogtest på marknaden, och drogtestet med hår är det enda testet som identifierar droganvändning över en längre tid.

Utmärkt metod för drogsele på arbetsplatsen

För många är droger ett känsligt ämne, och arbetsplatsens krav på drogtestning kan förvirra anställda. Arbetsgivare har rätt att kräva drogtester från sina anställda. Upptäckt baserad på testet leder oundvikligen till åtgärder och ytterligare utredningar. Många tror att ett positivt drogtest alltid är skäl för uppsägning, men det är inte nödvändigtvis alltid fallet.

Ofta har anställda redan förhandsinformation om arbetsplatsens drogtestningspraxis när de börjar på en ny arbetsplats. Detta kan också registreras i anställningskontraktet, eller ett negativt drogtest kan vara en förutsättning för att underteckna kontraktet. Med andra ord genomförs sällan överraskande drogtestningar utan förhandsinformation för anställda. Ibland kan drogtest också göras i situationer där det finns skäl att misstänka eller anse det möjligt att en person kan vara under påverkan av droger. Arbetsgivaren kan ibland beordra en person till drogsele baserat på helt slumpmässig urval, och detta kan skapa förvirring för arbetstagaren om varför just hen vill testas. I sällsynta fall kan problem uppstå med överraskningstester, vilket kan leda till felaktiga positiva testresultat (läkemedel, alkohol).

Resultat av drogtest och deras användning

Testrapporten skickas alltid till abonnentens e-postadress. Resultatrapporten för det grundläggande hårdrogtestet görs alltid anonymt eftersom provtagningen inte övervakas. På easyDNA genomför vi också övervakad drogtestning, där proceduren övervakas och personen identifieras av en hälso- och sjukvårdsprofessionell. Rapporten specificerar ämnena som testats och metoden som används i testningen. Dessutom inkluderar rapporten också ett verbalt svar på om testet är negativt eller positivt. För positiva resultat ger rapporten också den exakta koncentrationen av ämnet som har hittats. Anonyma tester lämpar sig väl för privatpersoner för att få information, men för företag och samhällen bör övervakade hårdrogtester användas för att säkerställa att resultatet tillhör rätt person.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.