Om testet

Detta test kan utföras mellan:

  • Mostrar eller fastrar och deras brors- eller systersöner/döttrar
  • Morbröder eller farbröder och deras brors- eller systerdöttrar

Testet är särskilt användbart när det inte är möjligt att samla in prover från den påstådde fadern för ett faderskapstest.

För att kunna utföra detta test måste mostern/fastern/morbrodern/farbrodern vara HELSYSKON med den trolige fadern i fråga.

Vi rekommenderar starkt att även inkludera ett DNA-prov från modern för ett mer tillförlitligt resultat.

Resultaten är tillgängliga efter 5-7 arbetsdagar från det att proverna har anlänt till vårt laboratorium. Priset för ett Moster/Faster/Morbror/Farbrorstest är 2,695 kr.

 Resultaten

Ett moster/faster/morbror/farbrorstest kommer att visa hur hög sannolikheten (uttryck i procent) är att personerna i fråga är biologiskt besläktade. Ju högre procentsatsen är desto mer sannolikt att testpersonerna faktiskt är släkt.  Ett släktskapsindex kommer även att beräknas, där ett släktskapsindex högre än 1.00 indikerar troligt biologisk släktskap, medan ett släktskapsindex  lägre än 1.00 indikerar att testpersonerna troligen inte är besläktade.  Kontakta oss gärna om du behöver mer information om ditt test eller dina resultat.

Viktigt att observera

Testresultaten ger en statistisk sannolikhet som stöd för det biologiska släktskapet i fråga. Genom att inkludera ytterligare testpersoner (exempelvis ett föräldraprov) alternativt utföra ett DNA-test för ett direkt förhållande (exempelvis faderskapstest) kan det vara möjligt att öka tillförlitligheten för resultaten.

Observera att vi kan endast garantera standardhandläggningstid då proven tagits med de orala tops som tillhandahålls i vårt hemmatestkit. Om diskreta prov använts kan detta leda till förlängd handläggningstid.

Om alla testdeltagare är män

Om alla testdeltagare är män och önskar att ta reda på om de är farbror och brorson rekommenderar vi ett Y-kromosomtest, då ett Y-kromosomtest är mer exakt än ett moster/faster/morbror/farbrorstest. Ett Y-kromosomtest kostar 3,300kr.

Syskontest - Är ni verkligen syskon? Har ni samma föräldrar?
Mor/Farföräldratest - När kan man använda sig utav testet?
Tvillingtest - Varför göra ett zygositetstest?
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.