Vad ingår i en omfattande forskning om hälsa och genetiska egenskaper?

Det genetiska testet Know yourself tar en omfattande titt på dina gener och ger dig värdefull information som hjälper dig att fatta viktiga beslut om din hälsa, livsstil och välbefinnande. Detta test täcker följande områden:

– Familjehistoria
– Hälsa
– Hud
– Idrott
– Personlighet
– Näring

 

all in one kit

 

Familjehistoria – Var kommer dina förfäder ifrån?

Ja, släktforskning ingår i hälsopaketet! Testet ger tillgång till otroliga genetiska detaljer, med upp till över 700 000 DNA-markörer för gener relaterade till familjehistoria som finns runt om i världen. DNA-test kan användas för att lokalisera släktträd, kontinenter och länder. Du kan identifieras inte bara genom din genetiska uppsättning utan också genom dina finska förfäder, till exempel i Lettland. Med hjälp av testet kan du ta reda på dina geners historia.

 

Hälsa och sjukdomar – Riskgener för sjukdomar

Vissa sjukdomar kan förebyggas om åtgärder vidtas tidigt. Genom att analysera din genetiska karta får du värdefull information som kan hjälpa dig att fatta viktiga beslut om din hälsa och ditt välbefinnande. Med Illuminas teknik kan man genom genetiska tester analysera mer än 100 olika sjukdomar, t.ex. rörelsesjuka eller Parkinsons sjukdom. Testet fastställer också en farmakogenetisk panel, vars resultat också kan hjälpa din vårdpersonal att ordinera det lämpligaste läkemedlet baserat på din genetiska information!

 

Ärftliga syndrom – genetiska defekter

Testet undersöker även kända sjukdomar som orsakas av en enda genvariant. Dessa inkluderar olika syndrom och bristtillstånd. En person kan bära på denna gen och aldrig utveckla sjukdomen, men den kan föras vidare till avkomman, som då kan utveckla sjukdomen. Om två bärare av en sådan gen får barn finns det en risk att båda för vidare de genetiska varianterna till det barn som blir den dominanta bäraren och därmed säkert kommer att drabbas av sjukdomen.

 

Personlighet – Vem är jag i grunden?

Och det är inte allt, genetiska tester för personlighet ingår i paketet! Genom att tillämpa specifika tester på dina genetiska resultat kan laboratorieforskare koppla din genetik till möjliga olika personlighetsdrag. Detta test kan till exempel identifiera dina tendenser till impulsivitet, neuroticism, intelligens och beskrivande kreativitet. Resultaten kan också berätta för dig om COMT-genen, som är känd för att vara en stor bidragande orsak till beskrivande kreativitet.

 

Näring – Kroppens metaboliska reaktioner?

Testet omfattar analys av gener som är relaterade till näringsämnen. I resultatrapporten bedöms förhållandet mellan gener och näringsämnen. Från denna analys kommer du att lära dig viktiga saker som vilka näringsämnen du bör få mer av om din genetiska predisposition inte är lika effektiv på att absorbera dem som andra individer. De näringsämnen som testas omfattar fetter, kolhydrater, vitaminer, mineraler och många andra. Testresultaten kan vägleda dig mot en hälsosammare kost och kanske till och med hjälpa dig att gå ner i vikt!

 

Genomförande av DNA-test

Det kan inte vara enklare att ta det prov som krävs! Vi förser dig med ett testkit som innehåller allt du behöver. Provtagningen kräver ett salivprov, som tar cirka 2-5 minuter att samla in. Det är viktigt att komma ihåg att följa instruktionerna som medföljer förpackningen och skicka tillbaka provet till oss för laboratorieanalys enligt anvisningarna.

 

Resultat och genomförandetid

Testresultaten presenteras på ett sätt som är tillräckligt enkelt för att alla ska förstå, men tillräckligt detaljerat för att du ska kunna dela dem med din läkare. DNA-testrapporten kommer att skickas till dig via e-post inom cirka 4 veckor efter det att proverna har mottagits av laboratoriet.

 

Hur ser resultaten av gentestet ut?

Se här för en lista över innehållet i det omfattande genetiska testet.
Resultaten av den omfattande genetiska panelen skickas direkt till kunden via e-post. Resultaten beskriver hur stor din risk för sjukdom är i förhållande till den genomsnittliga personens risk. Låga risker är 1-2 gånger och höga risker kan vara upp till 5-20 gånger jämfört med den genomsnittliga befolkningen. Du kan se din familjehistoria uppdelad efter kontinent och land. Om du är intresserad av en viss sjukdom eller undersjukdom, vänligen kontakta oss om du är osäker på om detta ingår i testet.

 

Andra hemtester för dig som är intresserad av din hälsa

På EasyDNA förstår vi att du kanske bara är intresserad av DNA-test för en specifik fråga. Av den anledningen erbjuder vi andra personliga DNA-tester för hälsa, såsom DNA-tester för hudvård och DNA-tester för hälsosam vikt, som du kanske är intresserad av. Vi har också ett smalare utbud av genetiska tester som fokuserar mer på sjukdomsbenägenhet och hälsoaspekter. Hittade du inte vad du letade efter? Kolla in den fullständiga listan över DNA-tester för hälsa som vi erbjuder!

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.