Vad betyder hundens DNA-rastest?

Med hundens DNA-rastest, så kan vi få fram från vilken ras hunden härstammar ifrån.Vi kan få fram hundens genetiska uppbygnad, där igenom ser vi hundens hälsa och liv noggrant. Med informationen kan vi avgöra, av vilka sjukdomar din hund eventuellt lider av, även vilka identiskaegenskaper och andra egenskaper den har. Slutresultaten blir klara inom 2-3-veckor, från och med att proven har anlänt till vårt laboratorium.

Viktigt att observera:

Vi har ett utbrett DNA-databas för hundrar, som består av över 80 hundraser i vårt databas. Om din hund inte finns med i databasen, så tar vi informationen vi får och avgör, rasen med den ras som hunden är närmast släkt med genetiskt. Titta från listan,  från testade hundraser, igenom att klicka här.

Undersöknings processen

När du har beställt testet, så får du tops som medföljer i test-kitet, direkt hem inom 2-4 arbetsdagar efter beställningen. Provet genomför man, igenom att torka insidan av kinden, från hundens mun med en tops. Provet är helt smärtfritt och ofarligt för hunden, det är enkelt att genomföra. Efter det skickar man provet  för undersökning till laboratoriet. Alla hundens DNA-tester genomför vi, i en av världens mest ledande laboratorium. Som har en lång erfarenhet inom DNA-testers undersökning. Testet är väldigt noggrann med att känna igen hundraser.

Observera: Det här testet är till för blandras hundar och man kan inte få fram om hunden är renrasig.

Slutresultat för hundens DNA-rastest

Slutresultaten blir klara inom 2-3 veckor, från och med att proverna har anlänt till vårt laboratorium. Från slutresultaten får man fram en mängd information mm:  Uppdelning av hundens rasuppbygnad, procenten av hundens olika hundraser.

  • En guide av identitetsegenskaper, hur den  beter sig och rutiner, som du kan förvänta dig av din hund.
  • Informationen kan vara viktig, ifall man vill  utbilda sin hund , i olika tekniker och hur man ska bära sig åt. Officiellt dokument och intyg , där svaren presenteras. Man kan t.e.x rama in det.
  • En guide för hur du kan förbereda din blandras hunds hälsosamma livstil, som du kanske redan har eller kommer att få.

Hundarnas DNA-databas

Av erfarenhet vet vi attt 2% av hundarnas DNA-tester leder till osäkra svar eller till ett tillfälle där man inte kan få fram ett svar, anledningarna till det, kan vara följande:

Hunden har ovanligt mycket bakterier i sin mun, som orsakar att man inte kan få fram ett slutresultat. Bakterierna kan orsaka det på transsportresan till laboratoriet.

En annan orsak är att hundens DNA inte finns i vårt databas, som vi har i användning. Vårat DNA-databas består över 80 olika hundrasers genetiskauppbygnad. Om din hundras inte finns med i vårt databas, så avgör vi, med den närmaste hundrasen din hund har, du kan titta, vad  för hundraser som finns i vårt databas, igenom att klicka här.

Blandras hundens genetiska mångfald är mycket högre än renrasiga hundars. Testet utgår att DNA områden man får ifrån hunden, gemför man med från vårt databas, från områden Södra Amerika och med den informationen, avgör vi vad för raser din hund möjligtvis har. På en del blandras hundars utsida, märker man inte att det är en blandras hund. Naturligt med alla djur, inklusiv människan, gener man ärvt och vad man härstammar ifrån, syns inte alltid på utsidan.

Fråga gärna råd ifrån våran kundtjänst eller beställ testet redan idag.

DNA rastest, vad är det?
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.