Om testet

Misstänker du att din partner är otrogen? Har du funnit en en fläck som skulle kunna vara eller som du misstänker skulle kunna innehålla sperma? EasyDNA erbjuder test för påvisning av sädesvätska – ett laboriatoriebaserat test som antingen bekräftar eller exkluderar förekomsten av sädesvätska i provet.

Resultaten från ditt test är redo inom 10 arbetsdagar från det att provet anlänt till vårt laboratorium.

Vilka typ av material kan analyseras?

Vi har möjlighet att kunna testa många olika typer av provmaterial. Vanligast är att våra kunder skickar stycken av sängkläder, underkläder eller klädesplagg. Fläcken i fråga måste lokaliseras, klippas ut och packas enligt anvisningar innan det är redo att skickas till laboratoriet för analys. Kontakta vår kundtjänst om du är osäker på huruvida fläcken du vill testa är analyserbar eller ej.

Resultat

Vårt test för påvisning av sädesvätska kommer ge något utav följande resultat:

  • Positivt resultat: Sädesvätska eller sperma har kunnat hittas i provet.
  • Negativt resultat: Förekomsten av sädesvätska eller sperma har exkluderats.

Efterföljande test

Om testet för påvisning av sädesvätska visats sig vara positivt, finns möjligheten att gå vidare med vårt otrohetstest. I detta fall försöker vi extrahera DNA ur det prov som skickats för analys inför påvisningen av sädesvätska. Extraherat DNA jämförs sedan med ett annat DNA-prov (oftast ett kindcellsprov som tagits med vårt hemmaprovtagningskit). Om de två DNA-profilerna överensstämmer kan vi bekräfta att båda proven hör till samma person.

Mer information om våra otrohetstest hittar du här.

Var vänlig notera att handläggningstiden för att gå vidare med otrohetstestet är 13 arbetsdagar.  Det är också viktigt att komma ihåg att vi inledningsvis behöver utföra ett test för att verifiera att det finns DNA i provet – det är inte säkert att alla spermafläckar innehåller DNA eller tillräcklig mängd för att kunna användas i efterföljande analyser.

Observera att vårt test för påvisning av sädesvätska inte bygger på samma princip som de hemmatest som finns tillgängliga, där en lösnings gnuggas på intresseområdet för att sedan invänta en färgskiftning. Hemmatest för påvisning av sperma är presumptiva test och kan endast ge en indikation om huruvida det förekommer sperma i provet eller ej. Det finns även risk för falska positiva resultat vid användandet av presumtiva test, varför de därmed endast är tillförlitliga för att exkludera förekomsten av sperma.

DNA profilering - Testet vi erbjuder analyserar 21 genetiska markörer
Otrohetstest - att du ska kunna bekräfta dina misstankar om otrohet
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.