Egenskaper som kännetecknar vårt hemmatest

 

Enkelt

Resultaten för vårt test är tydliga och lättöverskådliga. Vi har gjort våra resultat så användarvänliga som möjligt för att du ska slippa lägga tid på att försöka tolka dem.

Vårt provtagningskit är utvecklat med dig i åtanke. Allt du behöver göra är att gnugga topsen som följer med kitet på insidan av kinden i 10 sekunder och låta dem torka. Så fort topsen torkat är de redo att testas. Inte svårare än så!

Tillförlitligt

Resultaten för våra faderskapstest lämnar ingen sten ovänd – det finns ingen gråzon. Om den testade mannen är den biologiska fadern kommer våra resultat visa på ett sannolikt faderskap på 99.99% eller högre. Om den testade mannen inte är den biologiska fadern kommer resultatet visa en sannolikhet på 0%.

Snabbt

Vi har behandlat tusentals DNA-test och förstår hur påfrestande det kan vara att vänta på sina resultat. Av den anledningen har vi begränsat vår handläggningstid till kortast möjliga. Dina testresultat kommer vara klara och skickade till dig 3-5 arbetsdagar från det att vi mottagit dina prov på vårt laboratorium.

Vi kan även erbjuda expresservice för en extra kostnad för de fall där tid är av högsta prioritet.

Observera att vi endast kan garantera standard handläggningstid enligt ovan då proven tagits med de orala tops som tillhandahålls i vårt hemmatestkit. Om diskreta prov använts kan detta leda till förlängd handläggningstid.

Vi kan ej erbjuda expressleverans om du väljer att skicka ett diskret prov. Expressleverans kan endast ges då proven tagits med de orala tops som tillhandahålls i vårt hemmatestkit.

Ackrediterat

En ackreditering är ett komptenescerifikat från ett externt granskande organ. EasyDNA innehar ett av de globalt erkända och mest betydelsefulla av ackrediteringar – ISO 17025. Våra laboratorier uppnår alla noggranna kriterier och krav som krävs för att möta och underhålla dessa ackrediteringar.

Flexibelt

EasyDNA erbjuder möjligheten att få testkit skickade till separata adresser, både inom samma land eller till olika länder.

Kostnaden för vårt faderskapstest börjar på 1,890kr och inkluderar DNA-analys av två personer – trolig fader och ett barn. Dessutom kan ett prov från modern skickas med utan extra kostnad. Vi rekommenderar att även inkludera moderns prov om möjligt (Läs mer om Varför testa modern i ett faderskapstest?)

Du kan även göra ditt egna testkit. Även om vi rekommenderar våra kunder att använda vårt hemmaprovtagningskit förstår vi att det i vissa fall inte är möjligt. Typiska scenarion kan vara om man befinner sig på en avlägsen plats eller vid brådskande fall, vilket gör att det inte är möjligt att invänta vårt kit med posten. Du kan då faktiskt göra ditt egna provtagningskit, vilket möjliggör provtagning i samma stund behovet uppstår.

Varför testa mor i ett faderskapstest?
Prenatalt faderskapstest – riskfritt och icke-invasivt
Moderskapstest -att bekräfta biologiskt släktskap mellan mor och barn
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.