Symtom och tecken

Sjukdomens typiska tidiga symtom är att minnet försvagas, man glömmer bort saker och har svårighet att lära sig nya saker.

 

  • Problem med abstrakt tänkande. Svårigheter att känna igen och hantera siffor.
  • Svårigheter att hitta de rätta orden, följa med i ett samtal och uttrycka egna åsikter. Det kan också finnas problem med läsning och skrivning.
  • Avsaknad av tidstänk och problem med att hitta platser. Upplevelse av att vara borta någonstans fastän det är välbekanta miljöer.
  • Bristande förmåga att hitta på vardagliga lösningar och ärenden. Vet inte vad man ska göra när maten bränns i ugnen. Problem med beslutsfattande, planering och förverkligande.
  • Svårigheter att genomföra rutinmässiga sysslor såsom matlagning, klädtvätt.
  • Förändringar i personligheten

Sjukdomens orsaker

Den exakta orsaken till sjukdomen vet man inte än, men forskare har visat att genetiska faktorer tillsammans med livsstil har en central roll vid uppkomsten av sjukdomen. Den underliggande fysiologiska utvecklingen av Alzheimers sjukdom uppskattas vara vissa utfällning av vissa proteiner i det centrala nervsystemet, till områden som är viktiga för reglering av de kognitiva funktionerna. Det här leder till förstöring av nervceller i området.

Risken att insjukna i Alzheimers sjukdom ökar med åldern, men det har visats att i vissa släkter framträder sjukdomen mer. De genetiska riskmekanismerna för Alzheimers sjukdom är inte kända. Forskare har dock funnit några genetiska mutationer som märkbart ökar sjukligheten.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.