Vad händer vid åderförkalkning?

Vid åderförkalkning utvecklas en stenos i blodomloppets kärl som saktar ner tillförseln av blod och syre till målvävnaden. När placken blir större kan den spricka så att det börjar blöda på insidan av blodkärlet, varpå blodet koagulerar så att kärlet till sist täpps till. Som ett resultat kan störningar uppkomma i den kroppsdel som blodet transporteras till.

Symtom och tecken

 

  • Smärta och avdomningar. Problem med muskler.
  • Svag puls i den aktuella kroppsdelen
  • Dålig blodcirkulation i till exempel fötterna eller tunga fötter (fönstertittarsjuka)
  • Blåaktig hud på grund av dålig blodcirkulation
  • Förändringar i kroppstemperaturen i den aktuella kroppsdelen
  • Dåligt växta naglar till exempel på tårna
  • Hos män erektil dysfunktion

Vad orsakar åderförkalkning?

Livsstil och ärftlig mottaglighet påverkar uppkomsten av åderförkalkning. Höga blodfettvärden, rökning och högt blodtryck är de viktigaste faktorerna i utvecklingen av sjukdomen.

Ärftlig benägenhet är relaterat till några gener och tillsammans med dåliga vanor ökar de risken avsevärt. Det har också visats att sjukdomen i vissa släkter har samband med sjukdom i tidig ålder.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.