Kranskärlssjukdom

Förträngda kranskärl och blockeringar av plack bildas till största delen av kolesterol, fett, kalcium och andra ämnen. Ju mer plack som bildas desto mindre syrerikt blod kommer fram till hjärtmuskeln. Ett minskat blodflöde orsakar syrebrist i hjärtmuskeln.

Den minskade mängden syre i hjärtmuskeln kan orsaka bröstsmärtor (angina pectoris) och i värsta fall leder det till hjärtinfarkt. I regel kommer situationen snabbt på, då ett redan förträngt kärl blir så gott som helt tilltäppt och leder till en hjärtinfarkt och slutligen förstöring av hjärtmuskelvävnad. En långvarig kranskärlssjukdom tär på hjärtat och ökar mottagligheten för olika rubbningar i hjärtrytmen.

Kranskärlssjukdom symtom

 

  • Det vanligaste symtomet är bröstsmärta eller en tryckande känsla överbröstet som kan stråla ut till ena armen, nacken eller ryggen.
  • Andfåddhet

Vad beror kranskärlssjukdom på?

Kranskärlssjukdom utvecklas på grund av olika faktorer som gör att plack samlas på insidan av kärlen. Till faktorerna hör rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, högt blodsocker (diabetes), fetma och brist på motion.

Det är även vetenskapligt bevisat att förekomst av kranskärlssjukdom i närmaste släkten (samma familj) ökar risken för insjuknande. I bakgrunden finns vissa riskgener, som aktiveras tillsammans med ohälsosamma miljöfaktorer.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.