Ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism går immunsystemet mot de egna vävnadsstrukturerna, främst lederna, vilket resulterar i en inflammatorisk reaktion. Det här orsakar inflammation som uppenbarar sig främst som smärta och svullnad. Inflammation påverkar starkt ledernas funktion.

Ledgångsreumatism kan uppkomma vid vilken ålder som helst. Den vanligaste begynnelseåldern är 30-50 år och sjukdomen är vanligare hos kvinnor än män. Den påverkar individens liv genom försvagad funktion i lederna, men den kan också orsaka allmänna symtom som feber och trötthet.

Eftersom ledgångsreumatism är en kronisk sjukdom kan den fortgå länge, oftast livet ut. Vid sjukdomen finns ofta symtomfria eller så gott som symtomfria perioder.

Vad är typiska symtom vid ledgångsreumatism?

Ofta förekommande symtom vid ledgångsreumatism är bland andra:

  1. Led- och muskelvärk samt morgonstelhet i lederna
  2. Trötthet
  3. Orkeslöshet
  4. Varma och röda leder
  5. Torrhet i ögon och mun

Vad orsakar ledgångsreumatism?

Den exakta orsaken till ledgångsreumatism är okänd. Risken att insjukna i ledgångsreumatism är ärftlig och många gener relaterade till sjukdom är kända. Som miljöfaktorer misstänker man att infektioner utlöser en större risk för insjuknande hos personer med benägenhet för sjukdomen. Då attackerar kroppens immunförsvar felaktigt sina egna vävnader och andra kroppsstrukturer, vilket leder till att inflammation uppstår i lederna och ibland även på andra ställen i kroppen. Dessutom har forskare funnit att rökning skulle ha en koppling till insjuknande i ledgångsreumatism.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.