Hurudan är en blodpropp i vensystemet?

Sannolikheten för en venös blodpropp ökar när blodcirkulationen är svag eller ofullständig i en viss kroppsdel. Blodpropparna kan delas in i två kategorier enligt följande:

 

 • Djup ventrombos, förekommer enligt namnet i de djupa venerna, till exempel i de nedre extremiteterna. Som ett resultat av blockeringen kan smärta, brännande känsla och svullnad uppkomma i området. Operation i extremiteterna ökar risken för att insjukna i ventrombos.
 • Lungemboli, blodpropp i lungan, kan uppstå när blodproppen transporteras från en annan del av kroppen till blodkärlen som transporterar blod till lungorna. Denna situation är allvarlig och kräver snabb och adekvat vård.

Symtom och tecken

Typiska symtom vid djup ventrombos är:

 

 • Smärta
 • Svullnad och rodnad i t.ex. extremiteterna
 • Förstoring av venerna
 • En värmande känsla i benet

Typiska symtom vid lungemboli:

 

 • Plötsliga andningssvårigheter
 • Akut bröstsmärta
 • Blod hostas upp
 • Pipande andning
 • Svullnad i benen
 • Kall och blåaktig hud
 • Kraftig svettning
 • Snabb oregelbunden puls
 • Svag puls
 • Svindel och svimning

Vad orsakar ventromboser?

Vem som helst kan under livets gång drabbas av ventrombos, men det finns många riskfaktorer som ökar sannolikheten för att utveckla sjukdomen. Risken för djup ventrombos i benen ökas av operationer, långvarig liggande position och långa resor (med t.ex. flyg). Risken ökar med åldern och hos vissa personer kan det förekomma störningar i klaffarnas funktion. Rökning och övervikt, liksom vissa sjukdomar kan öka risken för ventrombos.

Dessutom har det också visat sig att vissa gener ökar risken för att insjukna i ventrombos. I vissa släkter kan man tydligt se ett genomsnittligt högre antal insjuknade jämfört med den genomsnittliga människan.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.