Kostnaderna som anges för varje diskret prov tillkommer till det ordinarie priset för testet du har valt.

  1. När DNA väl extraherats från ett prov, kan det sedan användas för analys i alla våra test. Typen av prov som skickats till oss påverkar inte tillförlitligheten av resultaten – har vi väl lyckats utvinna tillräcklig mängd DNA är tillförlitligheten densamma, oberoende av vilket typ av prov det utvunnits från.
  2. DNA-test utförda med hjälp av diskreta prover kan inte användas i i rättsliga ärenden, då det ej är möjligt att kontrollera provets ursprung.
  3. EasyDNA kan inte till 100% garantera lyckad analys av diskreta prov. Betalning krävs även i de fall där det inte varit möjligt att erhålla en DNA-profil.
  4. Beroende på ärendet, kan rabatt ges i vissa fall där fler än ett diskret prov skickas.
  5. Testresultat för diskreta prov är normalt tillgängliga inom 3-5 arbetsdagar, men kan variera från fall till fall.
  6. Vi rekommenderar starkt våra kunder att använda vårt hemmaprovtagningskit i de fall där detta är möjligt. Detta sänker såväl kostnaderna samt ökar chanserna för att få fram ett resultat.
  7. Den person som skickar ett diskret prov tar fullt ansvar över att ha skickat dessa prov samt för att ha köpt testet i fråga.

Vi rekommenderar våra kunder att ta kontakt med vår kundstjänst innan ett diskret prov skickas för faderskapanalys. Detta för att komma fram till bästa pris samt tillvägagångssätt för fallet i fråga.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.