Om du har en nära släkting som har Alzheimer kan risken vara hög och kanske ditt intresse för den egna arvsmassan har ökat. I bakgrunden kan det finnas gener som påverkar sjukdomens uppkomst.

Vid vissa sjukdomar kan livsstilsförebyggande åtgärder vidtas så att utvecklingen inte orsakar uppkomst av sjukdomen (lungcancer, diabetes). Att sluta röka och att äta hälsosam kost har visats kunna påverka uppkomsten av lungcancer. Kännedom om den genetiska mottagligheten kan vara den enda källan till motivation att förändra sin livsstil. Med Alzheimer är det dock inte lika enkelt. Det har inte varit möjligt att fullt ut bevisa vilka miljöfaktorer som påverkar sjukdomen utan det finns endast några antydningar. Efter att ha konstaterat mottaglighetsgenerna finns det inte mycket som kan förebygga utvecklingen av sjukdomen.

Riskfaktorer för Alzheimer

  • Större förekomst hos kvinnor än hos män
  • Långvarigt högt blodtryck
  • Vissa gener och proteiner

Sjukdomen påverkar många av de viktigaste funktionerna i kroppen. Tal, minne och de kognitiva färdigheterna försvagas. Under sjukdomsförloppet börjar även de motoriska färdigheterna försvagas och till sist klarar inte individen av att röra sig eller att svälja.

Alzheimer gentest är enligt många ett skrämmande och obehagligt test, men fortfarande är många intresserade av att få informationen. Det här är varje människas eget val och det är viktigt att tänka igenom det ordentligt.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.