Om en sådan tråkig sak drar ner på stämningen och ständigt får dig att tvivla på din partners lojalitet, får du med det här testet klarlagt om oron är befogad eller inte. Du behöver vara noggrann och hantera testet på rätt sätt för att kunna få fram den viktiga informationen huruvida din partner träffar någon annan. Testresultaten kan få ditt liv in på en helt ny riktning, därför är det viktigt att noggrant överväga allt som kan underlätta genomförandet av testet. Vi hoppas att du fattar ett väl genomtänkt beslut innan testet utförs och att du sedan ska kunna gå vidare med ditt liv.

En mystisk fläck, vems är den?

Märkliga fläckar på din partners kläder kan göra dig förtvivlad och du börjar fundera över vad de är för något. Sådana här oönskade saker kan få får dina tankar och din fantasi att snabbt flyga iväg till att bli de allra värsta föreställningarna om vad som har hänt och var. Även ditt fulla förtroende för någon kan rubbas, och du börjar tänka till när du hittar tydliga spår av otrohet. Nu är det möjligt att använda den bioteknologiska utvecklingen även till sådana här problem och få vetenskapliga bevis på sådant man har misstankar om. Med de nya testmetoderna kan man, från de misstänkta proven, fastställa om fläcken kommer från en man eller en kvinna. Baserat på svaret kan du avgöra vad som är sant eller inbillning. Du klipper bara ut det misstänkta materialet och låter vårt laboratorium ta reda på fläckens ursprung åt dig.

Att lägga till ett jämförelseprov kan ge en sista bekräftelse. När du hittar märkliga fläckar på din partners kläder eller saker behöver du vara helt säker på att de inte kommer från dig själv. Om du är en kvinna och du misstänker att din man har en annan kvinnlig partner, och du själv har haft sexuellt umgänge med din man, behöver det fastställas från vilken kvinna fläcken kommer ifrån. Det här kan uteslutas genom att du tar ett DNA-prov av dig själv som jämförelseprov. På så vis kan man utesluta eller bestyrka om det är ditt DNA det handlar om eller om det kommer från någon utomstående. Om dina misstankar riktas mot en viss person, kan om möjligt DNA från den personen fastställa och bevisa huruvida DNA:t från fläcken kommer från samma person. När ett test ska genomföras behöver du dock försäkra dig om att du har rätt att samla in prover för testning från en annan person.

Utredning och testning kan ge dig viktig information och hjälpa dig att fortsätta med ditt liv och komma bort från obehagliga tvivel.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.