Hur vet jag vilken av testerna är bättre?

Vi har två olika typer av hundrastester tillgängliga. Ena är blandrashunds DNA-test och andra är en rastest 2.0. För en blandrasig hund är det bäst att välja en normal ras DNA-test. Testet är bra, särskilt när det inte finns mycket information om hundens historia. Detta test sammanfattar en hunds rassammansättning i en större skala. Ett stort antal genetiska områden (markörer) undersöks. Denna geninformation jämförs och analyseras med ett enormt genetiskt bibliotek (hundrasdatabas). Databasen finner vilken rasgen som är lik denna. Om gendata som erhållits från hunden nte exakt matchar loppet i en databas, kommer resultatet att härledas från närmaste genetiskt likvärdiga, liknande ras.

Databasen består huvudsakligen av raser med ursprung i den nordamerikanska kontinenten. Om man vet att hunden består av ren eller nästan ren ras, och hundens historia har någon form av uppfattning, är hundens rastest 2.0 i detta fall det rätta valet. Testet är särskilt lämpligt för situationer där hundens historia ska omprövas i några generationer. Det kan vara till exempel om eller när det finns anledning till att tvivla på om den renrasiga hunden är en renrasig egentligen. Testet går djupare in i hundens gener och försäkrar vad för ras det finns i hunden och hur renrasig hunden är.

Rastester öppnar nya saker inför en hundägares vardag

Många hundägare är väldigt noggranna och samvetsgranna om sitt lilla husdjur. Att veta om sin hund är en del av god vård. När hunden är nöjd så är ägaren också nöjd. Genetisk testning av hundar är ett billigt och effektivt sätt att öka tildfredsställelsen. Testresultatet kan ge viktig information till andra, andra kan känna glädje och vissa testar sina hundar för att dem är nyfikna. Oavsett orsaken så finns det alltid några positiva fördelar med testet. När testmetoderna utvecklas är möjligheterna redan stora och erbjuder människor och husdjur tillgång till den genetiska informationsvärlden.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.