Juridisk faderskapstest görs av dem som behöver domstol giltighet med avseende på deras faderskapstest resultat. Normalt är de flesta DNA-testar gjort hemma och är således, kallad i-hemmet faderskapstest, dessa tester har ingen rättslig giltighet som personer som deltar i testet som har ansvaret för att ta sina prover och kan således ta dem felaktigt eller fuska.

När är det nödvändigt att begära en rättslig faderskapstest?

Juridisk faderskapstest görs för ett antal skäl bland vilka:

  • underhåll av barn
  • vårdnad
  • Arv
  • invandring

Den juridiska testet (eller domstol tillåten faderskapstest) följer vad som kallas en kedja av vårdnad och detta innebär en dokumentation process alla människor och berörda DNA-prov. För att till fullo kunna följa stegen som är förbundna med spårbarhet, måste en sampler utses (en sampler är i grunden den person som är ansvarig för insamling av DNA-proven och måste enligt lag vara helt neutral för alla testpersoner) . Normalt skulle en advokat, läkare eller sjuksköterska rekommenderas och kostnaden för provtagaren inte-ingår i kostnaden för testet.

Vem testas i domstol beordrade faderskapstest?

För att maximera noggrannheten av resultatet (den “sannolikheten för faderskap) är det rekommenderar att alltid ha trion test med mor, barn och förmodade far. I de fall där modern är tillgänglig för testning kan en moderlös faderskapstest fortfarande göras.

Tester utförs med munnen kompresser eller buckala kompresser. Provtagaren kommer att vara den person som kommer att gnugga dessa kompresser i munnen hos testpersonerna, placera dem tillbaka i lämpliga kuvert och skicka allt tillbaka för laboratorietest. Testpersonerna måste ta passfoton och identifiering och provtagaren måste skriftligen förklara att de personer som deltar i testet är de i passfoton och i motsvarande identifikation valt (pass, identitetskort eller födelsebevis).

Juridisk faderskapstest måste ofelbart hålla sig till “spårbarhet”, de kostnaderna är högre och om du behöver ett sådant test alltid helt konsultera företagets DNA-tester innan handen, de kanske kan föreslå alternativ eller guida dig genom hela och lindra mycket av stress.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.