Prenatalt faderskapstest – riskfritt och icke-invasivt

EasyDNA erbjuder ett icke-invasivt (utvändigt) prenatalt (före födseln) faderskapstest. Till skillnad från mer kontroversiella prenatala provtagningsmetoder, såsom exempelvis fostervattenprov, är vårt prenatala faderskapstest riskfritt och bekräftar faderskapet med en säkerhet på 99.9%.

Det enda vi behöver för att fastställa faderskapet är följande:

 

  • Ett blodprov från modern
  • 4 orala tops från den troliga fadern

Vårt test är mindre tidskrävande och enklare att genomföra än andra testmetoder och kan dessutom utföras redan 8 veckor efter befruktningen (dvs i graviditetsvecka 10).

Vårt icke-invasiva prenatala faderskapstest blir klart inom 7-10 arbetsdagar och kostar 16,295 SEK.

Hur fungerar det prenatala faderskapstestet?

Vi utvinner och analyserar cellfritt foster-DNA som finns i moderns blod under graviditeten. För att fastställa faderskapet analyserar vi 2,688 genetiska markörer i fostrets DNA och jämför sedan dessa med samma genetiska markörer hos den troliga fadern.

För att veta mer se Vetenskapen bakom vårt prenatala faderskapstest.

Vi kan ej genomföra testet om modern väntar tvillingar eller om de troliga fäderna som ska testas är nära släkt med varandra.

Provtagning

Provtagning sker med vårt kit som vi skickar till dig på posten. Kitet innehåller specialla orala tops avsedda för den troliga fadern samt speciella blodprovsrör avsedda för modern. Eftersom provtagningen för dessa kit endast är ämnad att utföras av professionell medicinskt skolad personal behöver du boka tid hos en vårdcentral eller likvärdigt för att en sköterska eller läkare ska kunna ta blodprovet. För den troliga fadern behövs inget blodprov, utan det räcker alltså att använda de orala tops som följer med kitet.

Dina resultat

Dina resultat är klara inom 7-10 arbetsdagaroch skickas via epost.

Resultaten kommer visa något utav följande:

 

  • Den testade mannen är med 99.99% sannolikhet fostrets biologiska fader.
  • Den testade mannen är med 0% sannolikhet fostrets biologiska fader.

Om testet tas för tidigt i graviditeten kan detta innebära att det ännu inte finns tillräckligt höga mängder foster-DNA i moderns blod för att få ett resultat.  Testet kan utföras 8 veckor efter befruktning (dvs i graviditetsvecka 10, med start från första dagen i senaste menstruationscykeln).

Icke-invasiva Prenatala Faderskapstest- vetenskapen
Prenatalt faderskapstest vanliga-fragor
Icke-invasivt prenatalt faderskapstest: Provtagning
This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.